Muzeum Sztuki Ludowej,Marian Pokropek, zabytki, Polska, sztuka, ludowa, rzeźba, płaskorzeźba, sznycerka i intarsje, rzeźba ceramiczna, malarstwo ścienne i dekoracyjne, malarstwo na szkle, malarstwo niepełnosprawnych, malarstwo sztalugowe, makaty, drzeworyt, grafika, rysunek, tkactwo, haft i koronki, wycinanki, ceramika, zabawki, lastyka Obrzędowa, palmy wielkanocne, pisanki wielkanocne, gwiazdy, kapliczki, szopki, maski, rekwizyty obrzędowe, współcześni święci błogosławieni, Judaica, Koń w sztuce ludowej, Barwy Śląska, Technika, prywatne,wyroby ze słomy
Muzeum Sztuki Ludowej,Marian Pokropek, zabytki, Polska, sztuka, ludowa, rzeźba, płaskorzeźba, sznycerka i intarsje, rzeźba ceramiczna, malarstwo ścienne i dekoracyjne, malarstwo na szkle, malarstwo niepełnosprawnych, malarstwo sztalugowe, makaty, drzeworyt, grafika, rysunek, tkactwo, haft i koronki, wycinanki, ceramika, zabawki, lastyka Obrzędowa, palmy wielkanocne, pisanki wielkanocne, gwiazdy, kapliczki, szopki, maski, rekwizyty obrzędowe, współcześni święci błogosławieni, Judaica, Koń w sztuce ludowej, Barwy Śląska, Technika, prywatne,wyroby ze słomyMuzeum Sztuki Ludowej,Marian Pokropek, zabytki, Polska, sztuka, ludowa, rzeźba, płaskorzeźba, sznycerka i intarsje, rzeźba ceramiczna, malarstwo ścienne i dekoracyjne, malarstwo na szkle, malarstwo niepełnosprawnych, malarstwo sztalugowe, makaty, drzeworyt, grafika, rysunek, tkactwo, haft i koronki, wycinanki, ceramika, zabawki, lastyka Obrzędowa, palmy wielkanocne, pisanki wielkanocne, gwiazdy, kapliczki, szopki, maski, rekwizyty obrzędowe, współcześni święci błogosławieni, Judaica, Koń w sztuce ludowej, Barwy Śląska, Technika, prywatne,wyroby ze słomyMuzeum Sztuki Ludowej,Marian Pokropek, zabytki, Polska, sztuka, ludowa, rzeźba, płaskorzeźba, sznycerka i intarsje, rzeźba ceramiczna, malarstwo ścienne i dekoracyjne, malarstwo na szkle, malarstwo niepełnosprawnych, malarstwo sztalugowe, makaty, drzeworyt, grafika, rysunek, tkactwo, haft i koronki, wycinanki, ceramika, zabawki, lastyka Obrzędowa, palmy wielkanocne, pisanki wielkanocne, gwiazdy, kapliczki, szopki, maski, rekwizyty obrzędowe, współcześni święci błogosławieni, Judaica, Koń w sztuce ludowej, Barwy Śląska, Technika, prywatne,wyroby ze słomyMuzeum Sztuki Ludowej,Marian Pokropek, zabytki, Polska, sztuka, ludowa, rzeźba, płaskorzeźba, sznycerka i intarsje, rzeźba ceramiczna, malarstwo ścienne i dekoracyjne, malarstwo na szkle, malarstwo niepełnosprawnych, malarstwo sztalugowe, makaty, drzeworyt, grafika, rysunek, tkactwo, haft i koronki, wycinanki, ceramika, zabawki, lastyka Obrzędowa, palmy wielkanocne, pisanki wielkanocne, gwiazdy, kapliczki, szopki, maski, rekwizyty obrzędowe, współcześni święci błogosławieni, Judaica, Koń w sztuce ludowej, Barwy Śląska, Technika, prywatne,wyroby ze słomyMuzeum Sztuki Ludowej,Marian Pokropek, zabytki, Polska, sztuka, ludowa, rzeźba, płaskorzeźba, sznycerka i intarsje, rzeźba ceramiczna, malarstwo ścienne i dekoracyjne, malarstwo na szkle, malarstwo niepełnosprawnych, malarstwo sztalugowe, makaty, drzeworyt, grafika, rysunek, tkactwo, haft i koronki, wycinanki, ceramika, zabawki, lastyka Obrzędowa, palmy wielkanocne, pisanki wielkanocne, gwiazdy, kapliczki, szopki, maski, rekwizyty obrzędowe, współcześni święci błogosławieni, Judaica, Koń w sztuce ludowej, Barwy Śląska, Technika, prywatne,wyroby ze słomyMuzeum Sztuki Ludowej,Marian Pokropek, zabytki, Polska, sztuka, ludowa, rzeźba, płaskorzeźba, sznycerka i intarsje, rzeźba ceramiczna, malarstwo ścienne i dekoracyjne, malarstwo na szkle, malarstwo niepełnosprawnych, malarstwo sztalugowe, makaty, drzeworyt, grafika, rysunek, tkactwo, haft i koronki, wycinanki, ceramika, zabawki, lastyka Obrzędowa, palmy wielkanocne, pisanki wielkanocne, gwiazdy, kapliczki, szopki, maski, rekwizyty obrzędowe, współcześni święci błogosławieni, Judaica, Koń w sztuce ludowej, Barwy Śląska, Technika, prywatne,wyroby ze słomy
Menu
ceramika

Garncarstwo stanowi jedno z najstarszych i do niedawna najliczniej reprezentowanych rzemiosł w Polsce. Znana jest ceramika nieglazurowana i glazurowana. Ceramika nieglazurowana występuje w dwóch różnych odmianach: jako ceramika siwa i jako ceramika czerwona nie glazurowana lub glazurowana tylko wewnątrz i po zewnętrznej stronie wylewu. Ceramikę siwą uzyskuje się przez odpowiedni wypał w piecu przy ograniczonym dopływie powietrza. Do XVII w. naczynia siwe były bardzo rozpowszechnione na terenie całej Polski. Służyły przede wszystkim do gotowania. Od XVIII w. następuje zanik ceramiki siwej. Obecnie ośrodki produkcji ceramiki siwej znajdują się przede wszystkim na terenach wschodnich, a wyjątkowo na terenach środkowej Polski. Do najbardziej znanych ośrodków należą: Kleszczele, Czarna Wieś i Łuka w woj. białostockim, Biała Podlaska, Pawłów w woj. lubelskim, Pogwizdów i Zalesie w woj. rzeszowskim. Ceramika czerwona nieglazurowana nazywana często „zgrzebną" występuje w Polsce dość pospolicie. Głównie rozprzestrzeniona jest na obszarze środkowej i południowo-wschodniej Polski. Ceramika ta bądź nie ma żadnych zdobień, bądź też ma ozdoby w formie rytu, odcisków stempli, a najczęściej prostych malatur wykonanych białą lub brązową glinką. Do najbardziej znanych ośrodków garncarskich wyrabiających naczynia nieglazurowane należą: ośrodki w Kleszczelach i Siemiatyczach w woj. białostockim, w Sieradzu, Tomaszowie Mazowieckim w woj. piotrkowskim, w Denkowie i Kątach Denkowskich w woj. kieleckim, w Urzędowie w woj. lubelskim, w Kowalu w woj. włocławskim. Przed II wojną światową istniała znacznie większa liczba ośrodków garncarskich produkujących ceramikę „zgrzebną".

Ceramika glazurowana należy obecnie do najbardziej znanych i rozpowszechnionych form ceramicznych w Polsce. Duże zróżnicowanie jej formy i ornamentyki jest wynikiem długotrwałego i samodzielnego rozwoju poszczególnych ośrodków garncarskich. Do najbardziej znanych ośrodków produkujących ceramikę glazurowaną i glazurowano-malowaną należą ośrodki w Chmielnie i Kartuzach w woj. gdańskim, w Bolimowie w woj. skierniewickim, w Sieradzu, w Pułtusku w woj. ostrołęckim, w Chałupkach w woj. kieleckim, w Łążku Ordynackim w woj. tarnobrzeskim, Baranowie i Urzędowie w woj. lubelskim, w Medyni Głogowskiej w woj. rzeszowskim, w Starym Sączu w woj. nowosądeckim. Na uwagę zasługuje warsztat garncarski K. Woźniaka w Oławie w woj. wrocławskim, wyrabiający wielobarwną ceramikę huculską. Obok ośrodków rzemieślniczych naczynia gliniane produkują wytwórnie przemysłowe wzorujące się na ornamentyce ludowej. Do takich zakładów zaliczyć należy „Kamionkę", w Łysej Górze w woj. tarnowskim, a także Fabrykę Fajansów we Włocławku.

Wśród współczesnych wyrobów glinianych wyróżnić należy ceramikę figuralną. Należą tu figury ludzkie, głównie wyobrażające postacie świętych, zabawki w formie ptaków i zwierząt oraz formy użytkowe jak skarbonki i kropielniczki. Do najbardziej znanych ośrodków wyrabiających ceramikę figuralną należą ośrodki w Iłży i Chałupkach w woj. kieleckim, w Urzędowie i Pawłowie w woj. lubelskim, w Starym Sączu i Nowym Targu w woj. nowosądeckim.

 

Galeria:

 • Ceramika huculska -
 • Ceramika huculska -
 • Ceramika huculska -
 • Ceramika huculska -
 • Huculszczyzna -
 • Huculszczyzna -
 • Ceramika z Macedonii -
 • Sierockie -
 • Garnek z rzeszowskiego -
 • Podlasie -
 • Podlasie -
 • Ceramika siwa - Podlasie
 • Ceramika siwa - Podlasie
 • Ceramika siwa - Podlasie
 • Ceramika siwa - Podlasie
 • Ceramika zgrzebna - Kujawy
 • Ceramika zgrzebna - Kujawy

Muzeum Sztuki Ludowej,Marian Pokropek, zabytki, Polska, sztuka, ludowa, rzeźba, płaskorzeźba, sznycerka i intarsje, rzeźba ceramiczna, malarstwo ścienne i dekoracyjne, malarstwo na szkle, malarstwo niepełnosprawnych, malarstwo sztalugowe, makaty, drzeworyt, grafika, rysunek, tkactwo, haft i koronki, wycinanki, ceramika, zabawki, lastyka Obrzędowa, palmy wielkanocne, pisanki wielkanocne, gwiazdy, kapliczki, szopki, maski, rekwizyty obrzędowe, współcześni święci błogosławieni, Judaica, Koń w sztuce ludowej, Barwy Śląska, Technika, prywatne,wyroby ze słomy
Strona Główna | O Muzeum | Zbiory | Twórcy | Kontakt Muzeum Sztuki Ludowej,Marian Pokropek, zabytki, Polska, sztuka, ludowa, rzeźba, płaskorzeźba, sznycerka i intarsje, rzeźba ceramiczna, malarstwo ścienne i dekoracyjne, malarstwo na szkle, malarstwo niepełnosprawnych, malarstwo sztalugowe, makaty, drzeworyt, grafika, rysunek, tkactwo, haft i koronki, wycinanki, ceramika, zabawki, lastyka Obrzędowa, palmy wielkanocne, pisanki wielkanocne, gwiazdy, kapliczki, szopki, maski, rekwizyty obrzędowe, współcześni święci błogosławieni, Judaica, Koń w sztuce ludowej, Barwy Śląska, Technika, prywatne,wyroby ze słomydesign & hosting Sebipol