Muzeum Sztuki Ludowej,Marian Pokropek, zabytki, Polska, sztuka, ludowa, rzeźba, płaskorzeźba, sznycerka i intarsje, rzeźba ceramiczna, malarstwo ścienne i dekoracyjne, malarstwo na szkle, malarstwo niepełnosprawnych, malarstwo sztalugowe, makaty, drzeworyt, grafika, rysunek, tkactwo, haft i koronki, wycinanki, ceramika, zabawki, lastyka Obrzędowa, palmy wielkanocne, pisanki wielkanocne, gwiazdy, kapliczki, szopki, maski, rekwizyty obrzędowe, współcześni święci błogosławieni, Judaica, Koń w sztuce ludowej, Barwy Śląska, Technika, prywatne,wyroby ze słomy
Muzeum Sztuki Ludowej,Marian Pokropek, zabytki, Polska, sztuka, ludowa, rzeźba, płaskorzeźba, sznycerka i intarsje, rzeźba ceramiczna, malarstwo ścienne i dekoracyjne, malarstwo na szkle, malarstwo niepełnosprawnych, malarstwo sztalugowe, makaty, drzeworyt, grafika, rysunek, tkactwo, haft i koronki, wycinanki, ceramika, zabawki, lastyka Obrzędowa, palmy wielkanocne, pisanki wielkanocne, gwiazdy, kapliczki, szopki, maski, rekwizyty obrzędowe, współcześni święci błogosławieni, Judaica, Koń w sztuce ludowej, Barwy Śląska, Technika, prywatne,wyroby ze słomyMuzeum Sztuki Ludowej,Marian Pokropek, zabytki, Polska, sztuka, ludowa, rzeźba, płaskorzeźba, sznycerka i intarsje, rzeźba ceramiczna, malarstwo ścienne i dekoracyjne, malarstwo na szkle, malarstwo niepełnosprawnych, malarstwo sztalugowe, makaty, drzeworyt, grafika, rysunek, tkactwo, haft i koronki, wycinanki, ceramika, zabawki, lastyka Obrzędowa, palmy wielkanocne, pisanki wielkanocne, gwiazdy, kapliczki, szopki, maski, rekwizyty obrzędowe, współcześni święci błogosławieni, Judaica, Koń w sztuce ludowej, Barwy Śląska, Technika, prywatne,wyroby ze słomyMuzeum Sztuki Ludowej,Marian Pokropek, zabytki, Polska, sztuka, ludowa, rzeźba, płaskorzeźba, sznycerka i intarsje, rzeźba ceramiczna, malarstwo ścienne i dekoracyjne, malarstwo na szkle, malarstwo niepełnosprawnych, malarstwo sztalugowe, makaty, drzeworyt, grafika, rysunek, tkactwo, haft i koronki, wycinanki, ceramika, zabawki, lastyka Obrzędowa, palmy wielkanocne, pisanki wielkanocne, gwiazdy, kapliczki, szopki, maski, rekwizyty obrzędowe, współcześni święci błogosławieni, Judaica, Koń w sztuce ludowej, Barwy Śląska, Technika, prywatne,wyroby ze słomyMuzeum Sztuki Ludowej,Marian Pokropek, zabytki, Polska, sztuka, ludowa, rzeźba, płaskorzeźba, sznycerka i intarsje, rzeźba ceramiczna, malarstwo ścienne i dekoracyjne, malarstwo na szkle, malarstwo niepełnosprawnych, malarstwo sztalugowe, makaty, drzeworyt, grafika, rysunek, tkactwo, haft i koronki, wycinanki, ceramika, zabawki, lastyka Obrzędowa, palmy wielkanocne, pisanki wielkanocne, gwiazdy, kapliczki, szopki, maski, rekwizyty obrzędowe, współcześni święci błogosławieni, Judaica, Koń w sztuce ludowej, Barwy Śląska, Technika, prywatne,wyroby ze słomyMuzeum Sztuki Ludowej,Marian Pokropek, zabytki, Polska, sztuka, ludowa, rzeźba, płaskorzeźba, sznycerka i intarsje, rzeźba ceramiczna, malarstwo ścienne i dekoracyjne, malarstwo na szkle, malarstwo niepełnosprawnych, malarstwo sztalugowe, makaty, drzeworyt, grafika, rysunek, tkactwo, haft i koronki, wycinanki, ceramika, zabawki, lastyka Obrzędowa, palmy wielkanocne, pisanki wielkanocne, gwiazdy, kapliczki, szopki, maski, rekwizyty obrzędowe, współcześni święci błogosławieni, Judaica, Koń w sztuce ludowej, Barwy Śląska, Technika, prywatne,wyroby ze słomyMuzeum Sztuki Ludowej,Marian Pokropek, zabytki, Polska, sztuka, ludowa, rzeźba, płaskorzeźba, sznycerka i intarsje, rzeźba ceramiczna, malarstwo ścienne i dekoracyjne, malarstwo na szkle, malarstwo niepełnosprawnych, malarstwo sztalugowe, makaty, drzeworyt, grafika, rysunek, tkactwo, haft i koronki, wycinanki, ceramika, zabawki, lastyka Obrzędowa, palmy wielkanocne, pisanki wielkanocne, gwiazdy, kapliczki, szopki, maski, rekwizyty obrzędowe, współcześni święci błogosławieni, Judaica, Koń w sztuce ludowej, Barwy Śląska, Technika, prywatne,wyroby ze słomy
Menu
Jóźków, Franciszek

Rzeźbiarz

ur. 15.IX.1902 r. w Chorostkowie w dawnym woj. tarnopolskim, zam. w Żmigrodzie pow. Milicz. Pochodzi z rodziny chłopskiej; na wsi spędził większość swego życia. Jego wykształcenie — to 3 klasy szkoły powszechnej i wieloletnie samokształcenie, głównie poprzez czytanie dużej ilości książek historycznych a także poprzez własną twórczość pisarską, spisywanie własnego życia i wspomnień. W latach 1926—1930 Józków przebywał na emigracji zarobkowej w Kanadzie. Pobyt ten spisał w bardzo interesującym pamiętniku „Opowieść o Kanadzie". To też była szkoła jego życia: „Otwarły mi się oczy na świat i sprawy szersze, niż własne pole". Po powrocie do kraju znów powrócił na wieś i brał czynny udział w ruchu ludowym. W czasie II wojny światowej walczył w szeregach Batalionów Chłopskich a później w I Dywizji Wojska Polskiego. Po zakończeniu wojny osiedlił się w woj. wrocławskim. Przez kilka lat prowadził własne gospodarstwo rolne, później pracował w tartaku w Żmigrodzie. Zawsze aktywny społecznie zasiadał jako radny w Żmigrodzie i Miliczu, organizował różne imprezy, uczestniczył w ruchu kulturalnym. Po przejściu na rentę i wycofaniu się z życia społecznego rozpoczął się w jego życiu nowy okres. Okres twórczości rzeźbiarsko-pisarskiej. Dużo czyta, interesuje się historią, sztuką, literaturą, nie obce są mu zagadnienia współczesnego życia ekonomiczno-politycznego. Utrzymuje kontakty z różnymi Muzeami, instytucjami, redakcjami pism, znanymi ludźmi. Jego postawa jako społecznika wyraża się w ciągłej gotowości służenia innym. Na apele szkół i różnych organizacji młodzieżowych i społecznych organizuje dla nich wystawy, przekazuje swoje rzeźby.

Twórczość rzeźbiarska Jóźkowa jest bardzo różnorodna i bogata. Najchętniej rzeźbi postacie religijne i historyczne. Jego Pieta, Krucyfiksy, Chrystusy Frasobliwe a także postacie świętych są pełne wyrazu, dostojeństwa i powagi. W rzeźbach Jóźkowa można też dostrzec pewne elementy sztuki wschodniej. Józków swoje rzeźby modeluje z jednego kawałka drewna, nawet wówczas kiedy mają wyraźnie rozczłonkowaną bryłę. Postacie historyczne to — Kazimierz Wielki, Król Jan III Sobieski, Królowa Jadwiga, Kopernik, Generał Sikorski i wiele innych. Józków wykonał także kilka udanych portretów współczesnych, znanych mu ludzi jak np. pisarza Jerzego Zawieyskiego, pułkownika i pisarza Jana Ciałowicza i in. Postacie historyczne najczęściej ujęte są frontalnie, portretowo z uwypukleniem szczegółów stroju i atrybutów dla nich charakterystycznych. Józków rzeźbi też figurki o tematyce wiejskiej. Tworzywem jest drewno lipowe, osikowe, a także drewno twarde. Rzeźb nie maluje. Rzeźby są różnej wielkości, przeważnie 25—50-cio centymetrowe.

Rzeźbiarz brał udział w kilku wystawach tak lokalnych jak i wojewódzkich i ogólnopolskich. Miał po trzy wystawy w Żmigrodzie i Miliczu (w Domach Kultury) we Wrocławiu w Muzeum Etnograficznym oraz kilka wystaw w różnych miastach woj. wrocławskiego. Uczestniczył w wielu konkursach wojewódzkich we Wrocławiu oraz w konkursach ogólnopolskich jak np. w Rzeszowie na szachy a w Toruniu na rzeźbę o tematyce kopernikańskiej. Otrzymał wiele dyplomów, medali, wyróżnień i nagród i to zarówno za swoje rzeźby jak również za swoją działalność społeczno-kulturalną. Uczestniczył też w kilku kiermaszach sztuki ludowej we Wrocławiu, Krakowie, Płocku. Rzeźby Jóźkowa znajdują się w Muzeum Etnograficznym we Wrocławiu i Krakowie a także w Warszawie, Toruniu. Rzeźbiarz współpracuje z CPLiA. Jest członkiem STL.

Oprócz bogatego dorobku rzeźbiarskiego Józków posiada w rękopisach wiele opowiadań obyczajowych, głównie zaczerpniętych z własnego życia i obserwacji: „Kariera Erena Smaka", „Sąsiad", „Nierozłączeni". Opowiadania te to cenny dokument potocznej polszczyzny z kresów wschodnich.

Muzeum Sztuki Ludowej,Marian Pokropek, zabytki, Polska, sztuka, ludowa, rzeźba, płaskorzeźba, sznycerka i intarsje, rzeźba ceramiczna, malarstwo ścienne i dekoracyjne, malarstwo na szkle, malarstwo niepełnosprawnych, malarstwo sztalugowe, makaty, drzeworyt, grafika, rysunek, tkactwo, haft i koronki, wycinanki, ceramika, zabawki, lastyka Obrzędowa, palmy wielkanocne, pisanki wielkanocne, gwiazdy, kapliczki, szopki, maski, rekwizyty obrzędowe, współcześni święci błogosławieni, Judaica, Koń w sztuce ludowej, Barwy Śląska, Technika, prywatne,wyroby ze słomy
Strona Główna | O Muzeum | Zbiory | Twórcy | Kontakt Muzeum Sztuki Ludowej,Marian Pokropek, zabytki, Polska, sztuka, ludowa, rzeźba, płaskorzeźba, sznycerka i intarsje, rzeźba ceramiczna, malarstwo ścienne i dekoracyjne, malarstwo na szkle, malarstwo niepełnosprawnych, malarstwo sztalugowe, makaty, drzeworyt, grafika, rysunek, tkactwo, haft i koronki, wycinanki, ceramika, zabawki, lastyka Obrzędowa, palmy wielkanocne, pisanki wielkanocne, gwiazdy, kapliczki, szopki, maski, rekwizyty obrzędowe, współcześni święci błogosławieni, Judaica, Koń w sztuce ludowej, Barwy Śląska, Technika, prywatne,wyroby ze słomydesign & hosting Sebipol