Muzeum Sztuki Ludowej,Marian Pokropek, zabytki, Polska, sztuka, ludowa, rzeźba, płaskorzeźba, sznycerka i intarsje, rzeźba ceramiczna, malarstwo ścienne i dekoracyjne, malarstwo na szkle, malarstwo niepełnosprawnych, malarstwo sztalugowe, makaty, drzeworyt, grafika, rysunek, tkactwo, haft i koronki, wycinanki, ceramika, zabawki, lastyka Obrzędowa, palmy wielkanocne, pisanki wielkanocne, gwiazdy, kapliczki, szopki, maski, rekwizyty obrzędowe, współcześni święci błogosławieni, Judaica, Koń w sztuce ludowej, Barwy Śląska, Technika, prywatne,wyroby ze słomy
Muzeum Sztuki Ludowej,Marian Pokropek, zabytki, Polska, sztuka, ludowa, rzeźba, płaskorzeźba, sznycerka i intarsje, rzeźba ceramiczna, malarstwo ścienne i dekoracyjne, malarstwo na szkle, malarstwo niepełnosprawnych, malarstwo sztalugowe, makaty, drzeworyt, grafika, rysunek, tkactwo, haft i koronki, wycinanki, ceramika, zabawki, lastyka Obrzędowa, palmy wielkanocne, pisanki wielkanocne, gwiazdy, kapliczki, szopki, maski, rekwizyty obrzędowe, współcześni święci błogosławieni, Judaica, Koń w sztuce ludowej, Barwy Śląska, Technika, prywatne,wyroby ze słomyMuzeum Sztuki Ludowej,Marian Pokropek, zabytki, Polska, sztuka, ludowa, rzeźba, płaskorzeźba, sznycerka i intarsje, rzeźba ceramiczna, malarstwo ścienne i dekoracyjne, malarstwo na szkle, malarstwo niepełnosprawnych, malarstwo sztalugowe, makaty, drzeworyt, grafika, rysunek, tkactwo, haft i koronki, wycinanki, ceramika, zabawki, lastyka Obrzędowa, palmy wielkanocne, pisanki wielkanocne, gwiazdy, kapliczki, szopki, maski, rekwizyty obrzędowe, współcześni święci błogosławieni, Judaica, Koń w sztuce ludowej, Barwy Śląska, Technika, prywatne,wyroby ze słomyMuzeum Sztuki Ludowej,Marian Pokropek, zabytki, Polska, sztuka, ludowa, rzeźba, płaskorzeźba, sznycerka i intarsje, rzeźba ceramiczna, malarstwo ścienne i dekoracyjne, malarstwo na szkle, malarstwo niepełnosprawnych, malarstwo sztalugowe, makaty, drzeworyt, grafika, rysunek, tkactwo, haft i koronki, wycinanki, ceramika, zabawki, lastyka Obrzędowa, palmy wielkanocne, pisanki wielkanocne, gwiazdy, kapliczki, szopki, maski, rekwizyty obrzędowe, współcześni święci błogosławieni, Judaica, Koń w sztuce ludowej, Barwy Śląska, Technika, prywatne,wyroby ze słomyMuzeum Sztuki Ludowej,Marian Pokropek, zabytki, Polska, sztuka, ludowa, rzeźba, płaskorzeźba, sznycerka i intarsje, rzeźba ceramiczna, malarstwo ścienne i dekoracyjne, malarstwo na szkle, malarstwo niepełnosprawnych, malarstwo sztalugowe, makaty, drzeworyt, grafika, rysunek, tkactwo, haft i koronki, wycinanki, ceramika, zabawki, lastyka Obrzędowa, palmy wielkanocne, pisanki wielkanocne, gwiazdy, kapliczki, szopki, maski, rekwizyty obrzędowe, współcześni święci błogosławieni, Judaica, Koń w sztuce ludowej, Barwy Śląska, Technika, prywatne,wyroby ze słomyMuzeum Sztuki Ludowej,Marian Pokropek, zabytki, Polska, sztuka, ludowa, rzeźba, płaskorzeźba, sznycerka i intarsje, rzeźba ceramiczna, malarstwo ścienne i dekoracyjne, malarstwo na szkle, malarstwo niepełnosprawnych, malarstwo sztalugowe, makaty, drzeworyt, grafika, rysunek, tkactwo, haft i koronki, wycinanki, ceramika, zabawki, lastyka Obrzędowa, palmy wielkanocne, pisanki wielkanocne, gwiazdy, kapliczki, szopki, maski, rekwizyty obrzędowe, współcześni święci błogosławieni, Judaica, Koń w sztuce ludowej, Barwy Śląska, Technika, prywatne,wyroby ze słomyMuzeum Sztuki Ludowej,Marian Pokropek, zabytki, Polska, sztuka, ludowa, rzeźba, płaskorzeźba, sznycerka i intarsje, rzeźba ceramiczna, malarstwo ścienne i dekoracyjne, malarstwo na szkle, malarstwo niepełnosprawnych, malarstwo sztalugowe, makaty, drzeworyt, grafika, rysunek, tkactwo, haft i koronki, wycinanki, ceramika, zabawki, lastyka Obrzędowa, palmy wielkanocne, pisanki wielkanocne, gwiazdy, kapliczki, szopki, maski, rekwizyty obrzędowe, współcześni święci błogosławieni, Judaica, Koń w sztuce ludowej, Barwy Śląska, Technika, prywatne,wyroby ze słomy
Menu
Kostka, Kazimierz

Rzeźbiarz

urodzony 22.X.1945 r. w Wejherowie woj. gdańskie. Od 1949 do 1971 r. mieszkał z rodzicami we wsi Wyszewo woj. koszalińskie. Po zawarciu związku małżeńskiego w 1971 r. wyjechał do Jarosławca, gdzie mieszka do chwili obecnej. (76-107 Jarosławiec, woj. słupskie)

Po ukończeniu szkoły podstawowej w 1961 r. zdawał do Technikum Sztuk Pięknych w Orłowie na wydział rzeźbiarski, ale nie został przyjęty. W konsekwencji zmuszony był podjąć pracę zarobkową by pomóc rodzicom w utrzymaniu wielodzietnej rodziny. Jednak nie rezygnował z zamiaru dalszej nauki. W 1964 r. podejmuje naukę w Liceum Ogólnokształcącym w Koszalinie, które kończy w 1968 r. W 1969 i 1970 r. próbuje dostać się do Akademii Sztuk Pięknych, ale bez powodzenia; mimo że uzyskał na egzaminie odpowiednią ilość punktów ze względu na brak miejsc nie zostaje przyjęty na studia. Ukończył policealne studium w zakresie budownictwa ogólnego zdobywając zawód technika budowlanego. Obecnie pracuje w Zakładzie Remontowo-Budowlanym Gminnej Spółdzielni „Samopomoc Chłopska" w Darłowie woj. koszalińskie. Mimo niepowodzeń w dostaniu się na upragnione studia rzeźbiarskie, z rzeźbiarstwa nie zrezygnował. W 1962 r. zapisał się do Państwowego Ogniska Kultury Plastycznej działającego przy Wojewódzkim Domu Kultury w Koszalinie. W pracowni prowadzonej przez mgr rzeźby Zbigniewa Szulca poznawał nie tylko rzeźbiarstwo, ale i inne techniki plastyczne: malarstwo sztalugowe, metaloplastykę doskonaląc swą wiedzę ogólnoplastyczną. Najbardziej jednak polubił rzeźbę i najchętniej się nią zajmuje, tym bardziej, że ma, już w tej dziedzinie wieloletnie doświadczenie. W latach szkolnych rzeźbił różnorodne figurki zarówno w drewnie jak i w innych materiałach: glinie, kamieniu, rogu, bursztynie. Dziś swą wiedzę przekazuje innym. W Jarosławiu, gdzie obecnie mieszka, zorganizował dla młodzieży szkolnej ognisko plastyczne.

Wojewódzki Dom Kultury oprócz działalności szkoleniowej organizował pokazy (tzw. przeglądy) prac plastyków amatorów działających w poszczególnych sekcjach, bądź wysyłał prace swych członków na podobne wystawy do innych miast, lub też powiadamiał o tego rodzaju imprezach zachęcając do uczestnictwa na nich. Dzięki WDK Kazimierz Kostka mógł swoje prace zaprezentować na licznych lokalnych, regionalnych i ogólnopolskich wystawach i konkursach sztuki amatorskiej i ludowej. Wielokrotnie wystawiał swe prace na pokazach w Koszalinie, Słupsku, Bytowie, Darłowie a także w Poznaniu, Gdańsku, Kruszwicy, Toruniu, Warszawie, Katowicach, Rzeszowie, Wrocławiu i w innych miastach. Miał trzy lokalne wystawy indywidualne w Klubach „Ruch" w Wyszewie i Łącku oraz w Liceum Ogólnokształcącym im. Władysława Broniewskiego w Koszalinie. Brał udział w konkursach ogólnopolskich na rzeźbę ludową, ale nie zdobył na nich żadnej nagrody. M. in. uczestniczył w konkursie „Szachy" w Rzeszowie, „Mikołaj Kopernik w rzeźbie ludowej" (Toruń 1973 r.), „Wojsko Polskie w rzeźbie ludowej" (Warszawa 1975 r.), „Ule Figuralne" (Wrocław 1976 r.), „Las w sztuce ludowej" — (Szczecinek 1977 r.).

Oprócz konkursów i wystaw sztuki ludowej i amatorskiej Kostka brał udział w wielu imprezach folklorystycznych i na targach sztuki ludowej w Bytowie, Poznaniu, Kruszwicy, Koszalinie. Uczestniczył też w wystawach organizowanych w ramach wymiany kulturalnej w NRD. Kilkanaście prac Kazimierza Kostki trafiło do zbiorów muzealnych, m. in. w Słupsku, Bytowie, Kartuzach, Darłowie, Poznaniu, Toruniu.

Głównymi odbiorcami rzeźb Kazimierza Kostki są osoby prywatne, kolekcjonerzy, turyści i wczasowicze.

W rzeźbie — jak twierdzi Kostka — pragnie pokazać człowieka, jego pracę, smutki i radości oraz własne przeżycia i doznania. Są to postacie rybaków, chłopów, żołnierzy, starych kobiet wiejskich. rzadziej jakieś określone postacie historyczne rzeźbione zazwyczaj na konkursy tematyczne. Rzeźbi też figury świętych: Chrystusa, Matkę Boską, świętych, albo postacie legendarno-demonologiczne i figury alegoryczne. Rzeźbi przeważnie w drewnie, ale wykonał też kilka udanych niewielkich rzeźb z poroża jelenia i z bursztynu. Rzeźby w drewnie Kostki znacznie odbiegają od rzeźb, które zwykło się określać jako wykonane w tradycyjnym stylu ludowym. Posiadają uproszczoną sylwetkę modelowaną statycznie i bryłowate o grubych, płaszczyznowych zgeometryzowanych cięciach dłuta. Tę manierę rzeźbiarską, będącą jakąś daleką reminiscencją kubizmu jeszcze bardziej podkreśla surowość drewna bądź politurowanie. W efekcie często powstają rzeźby jakby nie wykończone, jakby były dopiero szkicami. Ten styl rzeźbienia przejęty przez Kostkę nie dał mu większych sukcesów na ogólnopolskich konkursach rzeźby ludowej, gdyż przypuszczać należy że był utożsamiany bardziej z twórczością amatorska.

Muzeum Sztuki Ludowej,Marian Pokropek, zabytki, Polska, sztuka, ludowa, rzeźba, płaskorzeźba, sznycerka i intarsje, rzeźba ceramiczna, malarstwo ścienne i dekoracyjne, malarstwo na szkle, malarstwo niepełnosprawnych, malarstwo sztalugowe, makaty, drzeworyt, grafika, rysunek, tkactwo, haft i koronki, wycinanki, ceramika, zabawki, lastyka Obrzędowa, palmy wielkanocne, pisanki wielkanocne, gwiazdy, kapliczki, szopki, maski, rekwizyty obrzędowe, współcześni święci błogosławieni, Judaica, Koń w sztuce ludowej, Barwy Śląska, Technika, prywatne,wyroby ze słomy
Strona Główna | O Muzeum | Zbiory | Twórcy | Kontakt Muzeum Sztuki Ludowej,Marian Pokropek, zabytki, Polska, sztuka, ludowa, rzeźba, płaskorzeźba, sznycerka i intarsje, rzeźba ceramiczna, malarstwo ścienne i dekoracyjne, malarstwo na szkle, malarstwo niepełnosprawnych, malarstwo sztalugowe, makaty, drzeworyt, grafika, rysunek, tkactwo, haft i koronki, wycinanki, ceramika, zabawki, lastyka Obrzędowa, palmy wielkanocne, pisanki wielkanocne, gwiazdy, kapliczki, szopki, maski, rekwizyty obrzędowe, współcześni święci błogosławieni, Judaica, Koń w sztuce ludowej, Barwy Śląska, Technika, prywatne,wyroby ze słomydesign & hosting Sebipol