Muzeum Sztuki Ludowej,Marian Pokropek, zabytki, Polska, sztuka, ludowa, rzeźba, płaskorzeźba, sznycerka i intarsje, rzeźba ceramiczna, malarstwo ścienne i dekoracyjne, malarstwo na szkle, malarstwo niepełnosprawnych, malarstwo sztalugowe, makaty, drzeworyt, grafika, rysunek, tkactwo, haft i koronki, wycinanki, ceramika, zabawki, lastyka Obrzędowa, palmy wielkanocne, pisanki wielkanocne, gwiazdy, kapliczki, szopki, maski, rekwizyty obrzędowe, współcześni święci błogosławieni, Judaica, Koń w sztuce ludowej, Barwy Śląska, Technika, prywatne,wyroby ze słomy
Muzeum Sztuki Ludowej,Marian Pokropek, zabytki, Polska, sztuka, ludowa, rzeźba, płaskorzeźba, sznycerka i intarsje, rzeźba ceramiczna, malarstwo ścienne i dekoracyjne, malarstwo na szkle, malarstwo niepełnosprawnych, malarstwo sztalugowe, makaty, drzeworyt, grafika, rysunek, tkactwo, haft i koronki, wycinanki, ceramika, zabawki, lastyka Obrzędowa, palmy wielkanocne, pisanki wielkanocne, gwiazdy, kapliczki, szopki, maski, rekwizyty obrzędowe, współcześni święci błogosławieni, Judaica, Koń w sztuce ludowej, Barwy Śląska, Technika, prywatne,wyroby ze słomyMuzeum Sztuki Ludowej,Marian Pokropek, zabytki, Polska, sztuka, ludowa, rzeźba, płaskorzeźba, sznycerka i intarsje, rzeźba ceramiczna, malarstwo ścienne i dekoracyjne, malarstwo na szkle, malarstwo niepełnosprawnych, malarstwo sztalugowe, makaty, drzeworyt, grafika, rysunek, tkactwo, haft i koronki, wycinanki, ceramika, zabawki, lastyka Obrzędowa, palmy wielkanocne, pisanki wielkanocne, gwiazdy, kapliczki, szopki, maski, rekwizyty obrzędowe, współcześni święci błogosławieni, Judaica, Koń w sztuce ludowej, Barwy Śląska, Technika, prywatne,wyroby ze słomyMuzeum Sztuki Ludowej,Marian Pokropek, zabytki, Polska, sztuka, ludowa, rzeźba, płaskorzeźba, sznycerka i intarsje, rzeźba ceramiczna, malarstwo ścienne i dekoracyjne, malarstwo na szkle, malarstwo niepełnosprawnych, malarstwo sztalugowe, makaty, drzeworyt, grafika, rysunek, tkactwo, haft i koronki, wycinanki, ceramika, zabawki, lastyka Obrzędowa, palmy wielkanocne, pisanki wielkanocne, gwiazdy, kapliczki, szopki, maski, rekwizyty obrzędowe, współcześni święci błogosławieni, Judaica, Koń w sztuce ludowej, Barwy Śląska, Technika, prywatne,wyroby ze słomyMuzeum Sztuki Ludowej,Marian Pokropek, zabytki, Polska, sztuka, ludowa, rzeźba, płaskorzeźba, sznycerka i intarsje, rzeźba ceramiczna, malarstwo ścienne i dekoracyjne, malarstwo na szkle, malarstwo niepełnosprawnych, malarstwo sztalugowe, makaty, drzeworyt, grafika, rysunek, tkactwo, haft i koronki, wycinanki, ceramika, zabawki, lastyka Obrzędowa, palmy wielkanocne, pisanki wielkanocne, gwiazdy, kapliczki, szopki, maski, rekwizyty obrzędowe, współcześni święci błogosławieni, Judaica, Koń w sztuce ludowej, Barwy Śląska, Technika, prywatne,wyroby ze słomyMuzeum Sztuki Ludowej,Marian Pokropek, zabytki, Polska, sztuka, ludowa, rzeźba, płaskorzeźba, sznycerka i intarsje, rzeźba ceramiczna, malarstwo ścienne i dekoracyjne, malarstwo na szkle, malarstwo niepełnosprawnych, malarstwo sztalugowe, makaty, drzeworyt, grafika, rysunek, tkactwo, haft i koronki, wycinanki, ceramika, zabawki, lastyka Obrzędowa, palmy wielkanocne, pisanki wielkanocne, gwiazdy, kapliczki, szopki, maski, rekwizyty obrzędowe, współcześni święci błogosławieni, Judaica, Koń w sztuce ludowej, Barwy Śląska, Technika, prywatne,wyroby ze słomyMuzeum Sztuki Ludowej,Marian Pokropek, zabytki, Polska, sztuka, ludowa, rzeźba, płaskorzeźba, sznycerka i intarsje, rzeźba ceramiczna, malarstwo ścienne i dekoracyjne, malarstwo na szkle, malarstwo niepełnosprawnych, malarstwo sztalugowe, makaty, drzeworyt, grafika, rysunek, tkactwo, haft i koronki, wycinanki, ceramika, zabawki, lastyka Obrzędowa, palmy wielkanocne, pisanki wielkanocne, gwiazdy, kapliczki, szopki, maski, rekwizyty obrzędowe, współcześni święci błogosławieni, Judaica, Koń w sztuce ludowej, Barwy Śląska, Technika, prywatne,wyroby ze słomy
Menu
Lurka, Józef

rzeźbiarz

1976 r. - laureat nagrody im. Oskara Kolberga

ur. 6 V 1927 r. we wsi Żarnówka k/Makowa Podhalańskiego w wielodzietnej, ubogiej rodzinie chłopskiej. Ukończył 7 klas szkoły podstawowej. Po odbyciu służby wojskowej krótko pracował w Krakowie jako kierowca. W 1956 r. wyjechał na Dolny Śląsk wybierając Bystrzycę Górną (d. pow. Świdnica), woj. wałbrzyskie, krajobrazem przypominającą strony rodzinne. Tu pracował jako drwal, a później jako palacz c.o. w miejscowej szkole. Zmarł 20 II 1981 r.

Nie miał żadnego wykształcenia artystycznego. Rzeźbienie - jak mówił - przyszło samo z siebie, z serca, z potrzeby "głoszenia Dobrej Nowiny w drewnie". Głęboko wierzący, niemal mistyk, rozczytywał się w Biblii i przenosił Historię Zbawienia i prawdy wiary w formy rzeźbiarskie. W pięknym szkicu o Lurce ks. Stanisław Małkowski cytuje wypowiedzi rzeźbiarza, które najlepiej oddają właściwy sens i posłannictwo jego twórczości: „Boga nie można rzeźbić ... Nie trzeba zawężać wielkości Boga do jakieś figurki ... On jest niewyobrażalny: rzeźba ma kierować ku Bogu ... chodzi o wyrażenie stosunku człowieka do Boga". W rzeźbach Lurki narracja jest podporządkowana treściom moralnym, symbolicznym, emocjonalnym. Tę ekspresję rzeźb podkreśla również sposób kształtowania postaci i scen - ostry, skrótowy, prawie że „toporny" a przy tym subtelna polichromia. Pod koniec życia rzeźbiarz chętniej wypowiadał się w płaskorzeźbie. Oczywiście, oprócz tematyki zaczerpniętej z lektury Starego i "Nowego Testamentu J. Lurka okazjonalnie wykonywał rzeźby „świeckie" ilustrujące zazwyczaj życie i obyczaj polskiej wsi. Był bardzo pracowitym, skromnym, sumiennym rzeźbiarzem ciągle poszukującym nowych rozwiązań artystycznych, stawiającym sobie duże wymagania nawet wówczas, a może właśnie wtedy, gdy osiągnąwszy rozgłos nigdy nie usiłował powtarzać tych samych rzeźb. Wykonał kilkaset rzeźb i płaskorzeźb, które dziś zdobią wystawy w muzeach we Wrocławiu, Warszawie, Krakowie, Toruniu. Duża ilość rzeźb J. Lurki znajduje się w kolekcjach zagranicznych, głównie w Niemczech, także w Szwecji, Szwajcarii, Czechosłowacji. Wykaz konkursów i wystaw krajowych i zagranicznych, w jakich J. Lurka brał udział, obejmuje około 50; od pierwszej wystawy w 1967 r. w Bystrzycy Górnej do wystaw pośmiertnych w Warszawie, Bernie, w Świdnicy i Wałbrzychu (1981-82). Miał też kilka wystaw indywidualnych m.in. we Wrocławiu (1972), w Warszawie, 1975, 1978 i 1979. Otrzymał wiele nagród. Dwie cenił sobie najbardziej: na­grodę im. O. Kolberga z 1976 r. i nagrodę im. Brata Alberta z 1977 r.

Muzeum Sztuki Ludowej,Marian Pokropek, zabytki, Polska, sztuka, ludowa, rzeźba, płaskorzeźba, sznycerka i intarsje, rzeźba ceramiczna, malarstwo ścienne i dekoracyjne, malarstwo na szkle, malarstwo niepełnosprawnych, malarstwo sztalugowe, makaty, drzeworyt, grafika, rysunek, tkactwo, haft i koronki, wycinanki, ceramika, zabawki, lastyka Obrzędowa, palmy wielkanocne, pisanki wielkanocne, gwiazdy, kapliczki, szopki, maski, rekwizyty obrzędowe, współcześni święci błogosławieni, Judaica, Koń w sztuce ludowej, Barwy Śląska, Technika, prywatne,wyroby ze słomy
Strona Główna | O Muzeum | Zbiory | Twórcy | Kontakt Muzeum Sztuki Ludowej,Marian Pokropek, zabytki, Polska, sztuka, ludowa, rzeźba, płaskorzeźba, sznycerka i intarsje, rzeźba ceramiczna, malarstwo ścienne i dekoracyjne, malarstwo na szkle, malarstwo niepełnosprawnych, malarstwo sztalugowe, makaty, drzeworyt, grafika, rysunek, tkactwo, haft i koronki, wycinanki, ceramika, zabawki, lastyka Obrzędowa, palmy wielkanocne, pisanki wielkanocne, gwiazdy, kapliczki, szopki, maski, rekwizyty obrzędowe, współcześni święci błogosławieni, Judaica, Koń w sztuce ludowej, Barwy Śląska, Technika, prywatne,wyroby ze słomydesign & hosting Sebipol