Muzeum Sztuki Ludowej,Marian Pokropek, zabytki, Polska, sztuka, ludowa, rzeźba, płaskorzeźba, sznycerka i intarsje, rzeźba ceramiczna, malarstwo ścienne i dekoracyjne, malarstwo na szkle, malarstwo niepełnosprawnych, malarstwo sztalugowe, makaty, drzeworyt, grafika, rysunek, tkactwo, haft i koronki, wycinanki, ceramika, zabawki, lastyka Obrzędowa, palmy wielkanocne, pisanki wielkanocne, gwiazdy, kapliczki, szopki, maski, rekwizyty obrzędowe, współcześni święci błogosławieni, Judaica, Koń w sztuce ludowej, Barwy Śląska, Technika, prywatne,wyroby ze słomy
Muzeum Sztuki Ludowej,Marian Pokropek, zabytki, Polska, sztuka, ludowa, rzeźba, płaskorzeźba, sznycerka i intarsje, rzeźba ceramiczna, malarstwo ścienne i dekoracyjne, malarstwo na szkle, malarstwo niepełnosprawnych, malarstwo sztalugowe, makaty, drzeworyt, grafika, rysunek, tkactwo, haft i koronki, wycinanki, ceramika, zabawki, lastyka Obrzędowa, palmy wielkanocne, pisanki wielkanocne, gwiazdy, kapliczki, szopki, maski, rekwizyty obrzędowe, współcześni święci błogosławieni, Judaica, Koń w sztuce ludowej, Barwy Śląska, Technika, prywatne,wyroby ze słomyMuzeum Sztuki Ludowej,Marian Pokropek, zabytki, Polska, sztuka, ludowa, rzeźba, płaskorzeźba, sznycerka i intarsje, rzeźba ceramiczna, malarstwo ścienne i dekoracyjne, malarstwo na szkle, malarstwo niepełnosprawnych, malarstwo sztalugowe, makaty, drzeworyt, grafika, rysunek, tkactwo, haft i koronki, wycinanki, ceramika, zabawki, lastyka Obrzędowa, palmy wielkanocne, pisanki wielkanocne, gwiazdy, kapliczki, szopki, maski, rekwizyty obrzędowe, współcześni święci błogosławieni, Judaica, Koń w sztuce ludowej, Barwy Śląska, Technika, prywatne,wyroby ze słomyMuzeum Sztuki Ludowej,Marian Pokropek, zabytki, Polska, sztuka, ludowa, rzeźba, płaskorzeźba, sznycerka i intarsje, rzeźba ceramiczna, malarstwo ścienne i dekoracyjne, malarstwo na szkle, malarstwo niepełnosprawnych, malarstwo sztalugowe, makaty, drzeworyt, grafika, rysunek, tkactwo, haft i koronki, wycinanki, ceramika, zabawki, lastyka Obrzędowa, palmy wielkanocne, pisanki wielkanocne, gwiazdy, kapliczki, szopki, maski, rekwizyty obrzędowe, współcześni święci błogosławieni, Judaica, Koń w sztuce ludowej, Barwy Śląska, Technika, prywatne,wyroby ze słomyMuzeum Sztuki Ludowej,Marian Pokropek, zabytki, Polska, sztuka, ludowa, rzeźba, płaskorzeźba, sznycerka i intarsje, rzeźba ceramiczna, malarstwo ścienne i dekoracyjne, malarstwo na szkle, malarstwo niepełnosprawnych, malarstwo sztalugowe, makaty, drzeworyt, grafika, rysunek, tkactwo, haft i koronki, wycinanki, ceramika, zabawki, lastyka Obrzędowa, palmy wielkanocne, pisanki wielkanocne, gwiazdy, kapliczki, szopki, maski, rekwizyty obrzędowe, współcześni święci błogosławieni, Judaica, Koń w sztuce ludowej, Barwy Śląska, Technika, prywatne,wyroby ze słomyMuzeum Sztuki Ludowej,Marian Pokropek, zabytki, Polska, sztuka, ludowa, rzeźba, płaskorzeźba, sznycerka i intarsje, rzeźba ceramiczna, malarstwo ścienne i dekoracyjne, malarstwo na szkle, malarstwo niepełnosprawnych, malarstwo sztalugowe, makaty, drzeworyt, grafika, rysunek, tkactwo, haft i koronki, wycinanki, ceramika, zabawki, lastyka Obrzędowa, palmy wielkanocne, pisanki wielkanocne, gwiazdy, kapliczki, szopki, maski, rekwizyty obrzędowe, współcześni święci błogosławieni, Judaica, Koń w sztuce ludowej, Barwy Śląska, Technika, prywatne,wyroby ze słomyMuzeum Sztuki Ludowej,Marian Pokropek, zabytki, Polska, sztuka, ludowa, rzeźba, płaskorzeźba, sznycerka i intarsje, rzeźba ceramiczna, malarstwo ścienne i dekoracyjne, malarstwo na szkle, malarstwo niepełnosprawnych, malarstwo sztalugowe, makaty, drzeworyt, grafika, rysunek, tkactwo, haft i koronki, wycinanki, ceramika, zabawki, lastyka Obrzędowa, palmy wielkanocne, pisanki wielkanocne, gwiazdy, kapliczki, szopki, maski, rekwizyty obrzędowe, współcześni święci błogosławieni, Judaica, Koń w sztuce ludowej, Barwy Śląska, Technika, prywatne,wyroby ze słomy
Menu
Właściciel Muzeum

Marian Pokropek – profesor Uniwersytetu Warszawskiego, Kierownik Zakładu Etnografii Polski i Słowiańszczyzny, w Katedrze Etnologii i Antropologii Kulturowej, od ponad 40 lat gromadzi zabytki sztuki ludowej. Wśród nich znajdują się rzeźby, obrazy, drewniane gwizdawki, palemki, kolorowe wielkanocne pisanki, wiklinowe koszyki, wycinanki i wyroby ze słomy. W poszukiwaniu ciekawych twórców ludowych, profesor dociera do najbardziej zapomnianych miejsc w Polsce i za granicą. 5 września 1996 roku otworzył prywatne Muzeum Sztuki Ludowej w podwarszawskiej miejscowości. Muzeum, którego budowa zajęła Panu Marianowi ponad dwadzieścia pięć lat.Posłowie

Dziękuję Panu Sebastianowi Szczepańskiemu i Jego Zespołowi za przygotowanie tak ciekawego i bogatego portalu internetowego o Muzeum Sztuki Ludowej w Otrębusach. Przyznam, że sam niechętny byłem temu przedsięwzięciu z obawy czy taki program da się w ogóle zrealizować wobec ogromu materiałów, zagadnień, problemów związanych z wieloletnią już działalnością tej placówki, a także dlatego, że informacje zawarte w tym programie mogą okazać się jedynie materiałem historycznym wobec ograniczonych perspektyw dalszego funkcjonowania Muzeum.

Mija ponad 30 lat od chwili zorganizowania pierwszych wystaw, jeszcze w zaadaptowanych na ten cel piwnicach starego domu, a 15 lat od pierwszych wystaw: „Dzieje biblijne w sztuce ludowej” i „Historia i wiara” w nowo budowanym, ale jeszcze wówczas całkowicie nie ukończonym pawilonie muzealnym. Każdy rok wzbogacony był o nowe wystawy, a wraz z nimi o nowe eksponaty. To z kolei przyczyniało się do prezentowania prac coraz to nowych twórców i coraz liczniejszego grona zwiedzających. I tych zabytków nazbierało się około 5 tysięcy, a może i 8 tysięcy jeżeli przyszłoby policzyć wszystkie drobne eksponaty takie jak wycinanki, pisanki, drewniane i gliniane ptaszki, rysunki i wszelkiego typu inne drobiazgi i pamiątki.

Działalność Muzeum wkrótce została rozszerzona o wystawy w innych muzeach w kraju i za granicą. I ogółem takich wystaw było ponad 100. Każda wystawa została udokumentowana specjalnymi drukami: zaproszenia, plakaty, foldery, katalogi, wiele z nich zostało udokumentowanych w postaci artykułów, nagrań radiowych i TV. Wraz z działalnością wystawienniczą przy Muzeum Sztuki Ludowej powiększała się specjalistyczna biblioteka i archiwum, w tym bogate archiwum fotograficzne z dokumentacją tradycyjnej i współczesnej kultury i sztuki ludowej Polski i wielu krajów środkowej Europy: Litwy, Białorusi, Ukrainy, Rosji, Rumunii, Czech i Słowacji oraz słowiańskich krajów bałkańskich.

Po wielu latach takiej działalności, przy próbie dokonania jakiegoś podsumowania, a takie mimo woli zostało podjęte przy tworzeniu tego programu nastąpiła osobliwa refleksja co do słuszności i celowości tych działań, a może raczej – co do przyszłości i możliwości dalszego funkcjonowania muzeum. Oczywiście, nie żałuję swoich 60-ciu lat przepracowanych na Uniwersytecie Warszawskim i prawie 40-tu lat poświęconych muzealnictwu mimo, że za to wszystko otrzymuję emeryturę w wysokości 2600zł. Jakże nie wspomnieć o dość humorystycznym wydarzeniu. W „Nowym Dzienniku” (Polish Daily News) wydawanym w Nowym Jorku, w 2002r. ukazał się artykuł o otrę buskim muzeum zakończony „ogłoszeniem” w ramkach o następującej treści: „Utrzymanie i powiększanie zbiorów prywatnego muzeum pan Marian Pokropek opłaca z własnej emerytury”. Zapewnie autorka chciała zaapelować o jakieś dotacje. A w efekcie – na adres muzeum nie wpłynął ani jeden dolar! Zupełnie jak u nas w Polsce! Wysyłaliśmy kilkanaście pism do różnych Urzędów, Ministerstw,  Fundacji, Stowarzyszeń itp. z prośbą o pomoc finansową. Na większość z tych pism nie było żadnej odpowiedzi! Jeden z wysokich urzędników państwowych wyraził się, że skoro ktoś chce mieć prywatne muzeum, to niech je sobie sam utrzymuje!

Jest takie stwierdzenie, że kolekcje, muzea prywatne żyją tak długo, jak długo dba o nie twórca, właściciel. Powracam do wcześniej wypowiedzianej myśli co do celowości istnienia portalu internetowego o Muzeum, skoro to muzeum może już przestać funkcjonować. Czy przypadkiem ten portal nie stanie się jedynie dokumentem historycznym, a przecież powinien być ciągle żywy pomnażany, aktualizowany.

Muzeum Sztuki Ludowej,Marian Pokropek, zabytki, Polska, sztuka, ludowa, rzeźba, płaskorzeźba, sznycerka i intarsje, rzeźba ceramiczna, malarstwo ścienne i dekoracyjne, malarstwo na szkle, malarstwo niepełnosprawnych, malarstwo sztalugowe, makaty, drzeworyt, grafika, rysunek, tkactwo, haft i koronki, wycinanki, ceramika, zabawki, lastyka Obrzędowa, palmy wielkanocne, pisanki wielkanocne, gwiazdy, kapliczki, szopki, maski, rekwizyty obrzędowe, współcześni święci błogosławieni, Judaica, Koń w sztuce ludowej, Barwy Śląska, Technika, prywatne,wyroby ze słomy
Strona Główna | O Muzeum | Zbiory | Twórcy | Kontakt Muzeum Sztuki Ludowej,Marian Pokropek, zabytki, Polska, sztuka, ludowa, rzeźba, płaskorzeźba, sznycerka i intarsje, rzeźba ceramiczna, malarstwo ścienne i dekoracyjne, malarstwo na szkle, malarstwo niepełnosprawnych, malarstwo sztalugowe, makaty, drzeworyt, grafika, rysunek, tkactwo, haft i koronki, wycinanki, ceramika, zabawki, lastyka Obrzędowa, palmy wielkanocne, pisanki wielkanocne, gwiazdy, kapliczki, szopki, maski, rekwizyty obrzędowe, współcześni święci błogosławieni, Judaica, Koń w sztuce ludowej, Barwy Śląska, Technika, prywatne,wyroby ze słomydesign & hosting Sebipol