Twoja przegl±darka nie ma zainstalowanego plugina obsługuj±cego animacje w technologii Flash. Prosimy o zainstalowanie go ze strony Adobe.com

Menu
Cierniak, Stanisław

Rzeźbiarz

urodzony w 1924 r., zamieszkały w Węgorzewie (Kolonia Rybacka). Ukończył szkołę podstawową, pracuje jako robotnik tartaczny. Początkowo zajmował się korzenioplastyką i rzeźbieniem z naturalnie rozwidlonych i powyginanych gałęzi drzew. Tworzywo, którego używał do swoich pierwszych prac narzucało kształty i tematykę tym rzeźbom. Przeważnie były to jakieś demonologiczno-legendarne postacie zaczerpnięte z ludowych opowiadań, rzadziej scenki z życia wsi. Cierniak swoje pierwsze rzeźby nie polichromował, najwyżej pokostował lub „podpalał". Były to prace jak najbardziej tkwiące w stylu rzeźbiarstwa amatorskiego. Rzeźby te były wystawione na lokalnych wystawach sztuki ludowej i amatorskiej, ale nie przyniosły twórcy wielkiego sukcesu. Dość szybko Cierniak zarzucił korzenioplastykę i zaczął rzeźbić figurki z dużych jednolitych klocków drewna. Z czasem stworzył własny styl na tyle indywidualny i odrębny, że jego rzeźby były od razu poznawalne., Cechą charakterystyczną większości nowych rzeźb Cierniaka Jest to, że są one wykonane jak gdyby na tokarce. mają bowiem owalne, bardzo wygładzone powierzchnie o wyraźnie wyodrębnionych częściach ciała: dwuczęściowego tułowia, głowy i niekiedy wydłużonej szyi. Są to figurki nieco zdeformowane, statyczne, zachowujące symetrię wzdłuż osi pionowej z nieznacznie zarysowanymi szczegółami gestów i ubiorów, które nie mają jednak jakiegoś znaczenia dekoracyjnego. Figurki Cierniaka są surowe, ustawione obok siebie sprawiają wrażenie kręgli. Te rzeźby przyniosły Cierniakowi pierwsze sukcesy na wystawach i konkursach sztuki ludowej. Wprawdzie na konkursie: „Rzeźba ludowa Polski Północnej" (Sopot 1972) nie otrzymał nagrody, ale dzięki temu konkursowi i później zorganizowanej wystawie pokonkursowej rzeźby jego wzbudziły duże zainteresowanie.

Aleksander Jackowski w artykule: Przegląd twórczości plastycznej amatorów, Cz. III. Pomorze (rzeźba), będącym sprawozdaniem z tej wystawy pisał: „Rzeźby te na tyle odbiegły od wzorca ludowo-amatorskiego, że jury pominęło je w nagrodach woląc wyróżnić pozycje bardziej konwencjonalne. Tymczasem Cierniak... to twórca samorodny, ciekawy". (Pol. Szt. Lud. nr 3 z 1973 r. s. 118). Prace Cierniaka zakupiły liczne muzea: Państwowe Muzeum Etnograficzne w Warszawie, Muzeum Budownictwa Ludowego w Olsztynku, Muzea Etnograficzne w Taruniu i Krakowie i in. W ostatnich dwóch latach, oprócz wystaw lokalnych Cierniak brał udział w I Triennale Plastyki Nieprofesjonalnej (Szczecin, Kraków, Warszawa 1974) oraz w ogólnopolskim konkursie: „Wielcy Polacy, ich życie i dzieło" (Toruń 1975) Rzeźbiarstwem zajęła się żona Cierniaka i syn Edward. W tej samej miejscowości rzeźbiarstwem trudni się też Zygmunt Piszczatowski. Tworzą oni prężny, samorodny ośrodek rzeźbiarski.

Muzeum Sztuki Ludowej,Marian Pokropek, zabytki, Polska, sztuka, ludowa, rzeźba, płaskorzeźba, sznycerka i intarsje, rzeźba ceramiczna, malarstwo ścienne i dekoracyjne, malarstwo na szkle, malarstwo niepełnosprawnych, malarstwo sztalugowe, makaty, drzeworyt, grafika, rysunek, tkactwo, haft i koronki, wycinanki, ceramika, zabawki, lastyka Obrzędowa, palmy wielkanocne, pisanki wielkanocne, gwiazdy, kapliczki, szopki, maski, rekwizyty obrzędowe, współcześni święci błogosławieni, Judaica, Koń w sztuce ludowej, Barwy Śląska, Technika, prywatne,wyroby ze słomy
Strona Główna | O Muzeum | Zbiory | Twórcy | Kontakt Muzeum Sztuki Ludowej,Marian Pokropek, zabytki, Polska, sztuka, ludowa, rzeźba, płaskorzeźba, sznycerka i intarsje, rzeźba ceramiczna, malarstwo ścienne i dekoracyjne, malarstwo na szkle, malarstwo niepełnosprawnych, malarstwo sztalugowe, makaty, drzeworyt, grafika, rysunek, tkactwo, haft i koronki, wycinanki, ceramika, zabawki, lastyka Obrzędowa, palmy wielkanocne, pisanki wielkanocne, gwiazdy, kapliczki, szopki, maski, rekwizyty obrzędowe, współcześni święci błogosławieni, Judaica, Koń w sztuce ludowej, Barwy Śląska, Technika, prywatne,wyroby ze słomydesign & hosting Sebipol