Twoja przegl±darka nie ma zainstalowanego plugina obsługuj±cego animacje w technologii Flash. Prosimy o zainstalowanie go ze strony Adobe.com

Menu
Głuszek, Józef

Garncarz

ur. 29.X. 1905 r. i zam. w Chałupkach pow. Kielce. Garncarstwem zajmuje się od 12 roku życia. Rzemiosła uczył się u ojca. W 1932 r. zakłada własny warsztat garncarski, w którym przez kilka pierw szych lat produkuje prawie wyłącznie ceramikę użytkową. W 1937 r. zaczął wyrabiać ceramikę artystyczną o bogatym zdobnictwie. Po raz pierwszy wyroby Głuszka były eksponowane na wystawie ludowej w Kielcach w 1947 r. wzbudzając duże zainteresowanie. Od tego czasu garncarz uczestniczy we wszystkich konkursach i wystawach wojewódzkich i w wielu wystawach ogólnopolskich i zagranicznych. 22 lipca 1957 r. został odznaczony Srebrnym Krzyżem Zasługi za całokształt twórczości,, otrzymuje I nagrodę ma konkursie sztuki ludowej i w Kielcach w. 1967 r., w 1970 r. uzyskuje II nagrodę, ponadto w innych konkursach i wystawach otrzymuje wiele nagród i wyróżnień.

Przez ponad 30 lat Głuszek należy do czołówki garncarzy w Kielecczyźnie i zaliczany jest w ostatnim ćwierćwieczu do najlepszych garncarzy w Polsce. Jest członkiem STL. Od wielu lat współpracuje z CPLiA. Wyroby sprzedaje też na targach oraz na kiermaszach sztuki ludowej: na Dymarkach w Nowej Słupi, w Kazimierzu n/Wisłą, w Płocku oraz w wielu innych lokalnych imprezach folklorystycznych.

Głuszek ma bogaty zestaw produkowanych naczyń: dzbany różnych wielkości i kształtów, misy, dwojaki, bańki, świeczniki itp. Naczynia wyróżniają się ładnym poprawnym kształtem i dobrze uchwyconymi proporcjami. Są zdobione polewami w brązowych i zielonkawych odcieniach, ponadto dookolnymi liniami falistymi i rzędami nacięć podkreślającymi kształt naczynia. W zdobnictwie stosuje się ornament grzebykowy i stempelkowy. „...na uchach naczyń nalepia plastyczne woluty tak charakterystyczne dla jego warsztatu" (Katalog: Pokonkursowa wystawa sztuki ludowej, Kielce, 1970).

Ceramika Głuszka znajduje się w licznych Muzeach, a m. in. w Kielcach, Radomiu, Sandomierzu, Krakowie, Łodzi, Warszawie, Płocku, Lublinie.

Muzeum Sztuki Ludowej,Marian Pokropek, zabytki, Polska, sztuka, ludowa, rzeźba, płaskorzeźba, sznycerka i intarsje, rzeźba ceramiczna, malarstwo ścienne i dekoracyjne, malarstwo na szkle, malarstwo niepełnosprawnych, malarstwo sztalugowe, makaty, drzeworyt, grafika, rysunek, tkactwo, haft i koronki, wycinanki, ceramika, zabawki, lastyka Obrzędowa, palmy wielkanocne, pisanki wielkanocne, gwiazdy, kapliczki, szopki, maski, rekwizyty obrzędowe, współcześni święci błogosławieni, Judaica, Koń w sztuce ludowej, Barwy Śląska, Technika, prywatne,wyroby ze słomy
Strona Główna | O Muzeum | Zbiory | Twórcy | Kontakt Muzeum Sztuki Ludowej,Marian Pokropek, zabytki, Polska, sztuka, ludowa, rzeźba, płaskorzeźba, sznycerka i intarsje, rzeźba ceramiczna, malarstwo ścienne i dekoracyjne, malarstwo na szkle, malarstwo niepełnosprawnych, malarstwo sztalugowe, makaty, drzeworyt, grafika, rysunek, tkactwo, haft i koronki, wycinanki, ceramika, zabawki, lastyka Obrzędowa, palmy wielkanocne, pisanki wielkanocne, gwiazdy, kapliczki, szopki, maski, rekwizyty obrzędowe, współcześni święci błogosławieni, Judaica, Koń w sztuce ludowej, Barwy Śląska, Technika, prywatne,wyroby ze słomydesign & hosting Sebipol