Twoja przegl±darka nie ma zainstalowanego plugina obsługuj±cego animacje w technologii Flash. Prosimy o zainstalowanie go ze strony Adobe.com

Menu
Kowalski, Jan

ludowy pisarz i rzeźbiarz

2002 r. - laureat nagrody im. Oskara Kolberga

Urodził się w 1936 r. w Przybyłowie (współczesna nazwa - Libidza), region częstochowski. Pochodzi z rodziny chłopskiej. Jego rodzice (Tomasz i Kazimiera - z domu Macoch) posiadali małe gospodarstwo, ojciec dorabiał jako górnik w kopalni węgla i rudy. Po wojnie rodzina Kowalskich otrzymała ziemię w Nowym Dworze koło Sycowa (woj. wrocławskie). Tam J. Kowalski w 1951 r. ukończył Szkołę Podstawową. Do 1954 r. pracował w gospodarstwie, następnie kontynuował naukę w Człuchowie w Podstawowej Szkole Sanitarno-Weterynaryjnej. Po jej ukończeniu pracował w różnych miejscowościach, przeważnie na etacie inseminatora. Służbę wojskową „odrabiał" w kopalni węgla kamiennego „Bobrek" w Bytomiu.

Istotną datą w życiorysie J. Kowalskiego jest rok 1967. Wówczas uległ wypadkowi motocyklowemu i został inwalidą II grupy. Po tych zdarzeniach na stale zamieszkał w Iławie (woj. warmińsko-mazurskie). Jednakże długie leczenie szpitalne pobudziło go do pisania. „Żal do losu jak sam wspomina - wylewałem na papier w moich pierwszych wierszach. Pisałem dla siebie i to mi pomagało zapomnieć o cierpieniu. Tylko w wierszach mogłem obcować ze wsią, za którą tęskniłem coraz bardziej."

Niebawem przyszły także pierwsze publikacje - radiowe w „Kiermaszu pod kogutkiem", także prasowe. Debiutował w warszawskim miesięczniku „Głos" (organie Związku Zawodowego Emerytów, Rencistów i Inwalidów). Swoje wiersze i opowiadania drukował również w następujących czasopismach: „Chłopska Droga", „Zielony Sztandar", „Sztandar Ludu", „Gromada - Rolnik Polski", „Ziemia i Pieśń" (dodatku lubelskiej „Kameny"),

„Słowo Powszechne", „Biuletyn Informacyjny STL", „Twórczość Ludowa" oraz w kilku antologiach współczesnej poezji i prozy ludowej: Wieś tworząca t. V, VI, VII, Ojczyzna (1987), Prowadź nas w jasność (1994), Pobożnych diabeł kusił (1998) i w innych. Doczekał się także pięciu indywidualnych tomików. Były to w kolejności: Rozrzuciłem moje słowa (1982), Bajka o zamku (1994), Fraszki (1999,), Moja miłość się nie zmienia (2000) oraz Świat legend i baśni (2000).

W swojej twórczości J. Kowalski podejmuje różne gatunki literackie. W poezji są to przede wszystkim: liryka patriotyczna i osobista oraz aforyzmy i fraszki, a w prozie: bajki, legendy, gawędy, opowiadania. Całość twórczości jest wszakże ściśle związana ze wsią - tą dawną, jej historią i tradycyjną kulturą, folklorem oraz ze współczesnymi przemianami na wsi.

J. Kowalski znany jest również jako ludowy rzeźbiarz. Brał udział w wystawach sztuki ludowej. Z własnych funduszy wybudował Iławską Izbę Twórczości Ludowej. Izba jest jego warsztatem pracy, jednocześnie pełni funkcję ludowego domu kultury, w którym swoją twórczość prezentują iławscy artyści ludowi.

Jest członkiem Stowarzyszenia Twórców Ludowych.

Muzeum Sztuki Ludowej,Marian Pokropek, zabytki, Polska, sztuka, ludowa, rzeźba, płaskorzeźba, sznycerka i intarsje, rzeźba ceramiczna, malarstwo ścienne i dekoracyjne, malarstwo na szkle, malarstwo niepełnosprawnych, malarstwo sztalugowe, makaty, drzeworyt, grafika, rysunek, tkactwo, haft i koronki, wycinanki, ceramika, zabawki, lastyka Obrzędowa, palmy wielkanocne, pisanki wielkanocne, gwiazdy, kapliczki, szopki, maski, rekwizyty obrzędowe, współcześni święci błogosławieni, Judaica, Koń w sztuce ludowej, Barwy Śląska, Technika, prywatne,wyroby ze słomy
Strona Główna | O Muzeum | Zbiory | Twórcy | Kontakt Muzeum Sztuki Ludowej,Marian Pokropek, zabytki, Polska, sztuka, ludowa, rzeźba, płaskorzeźba, sznycerka i intarsje, rzeźba ceramiczna, malarstwo ścienne i dekoracyjne, malarstwo na szkle, malarstwo niepełnosprawnych, malarstwo sztalugowe, makaty, drzeworyt, grafika, rysunek, tkactwo, haft i koronki, wycinanki, ceramika, zabawki, lastyka Obrzędowa, palmy wielkanocne, pisanki wielkanocne, gwiazdy, kapliczki, szopki, maski, rekwizyty obrzędowe, współcześni święci błogosławieni, Judaica, Koń w sztuce ludowej, Barwy Śląska, Technika, prywatne,wyroby ze słomydesign & hosting Sebipol