Twoja przegl±darka nie ma zainstalowanego plugina obsługuj±cego animacje w technologii Flash. Prosimy o zainstalowanie go ze strony Adobe.com

Menu
Kozłowski, Franciszek

Rzeźbiarz

urodził się 16.VII.1921 r. we wsi Landwarów koło Trok na Wileńszczyźnie. Po II Wojnie Światowej przyjechał na Ziemie Zachodnie i zamieszkał w Gorzowie Wielkopolskim. Ukończył szkołę podstawową. Z zawodu jest stolarzem pracującym w Przedsiębiorstwie PKS w Gorzowie. Rzeźbić zaczął w 1959 r. biorąc udział w amatorskim ruchu plastycznym w Gorzowskim Domu Kultury "Kolejarz". Dzięki czynnemu udziałowi w pracach sekcji rzeźbiarskiej Domu Kultury Franciszek Kozłowski wielokrotnie reprezentował gorzowską plastykę amatorską na lokalnych, wojewódzkich i międzywojewódzkich przeglądach i wystawach. Żywsza działalność wystawiennicza Franciszka Kozłowskiego datuje się od 1971 roku. Wówczas twórca wziął udział w dwóch imprezach: w Ogólnopolskiej Wystawie amatorskiej twórczości rzeźbiarskiej oraz w Wystawie Plastyki Amatorskiej Ziem Nadodrzańskich, zorganizowanej w Opolu. W 1972 r. uczestniczył w Konkursie na sztukę ludową województwa zielonogórskiego i w wystawach plastyków amatorów Ziem Zachodnich i Północnych (Szczecin, Opole, Zielona Góra, Koszalin). W następnych latach uczestniczy w corocznych przeglądach plastyki amatorskiej i w wystawach sztuki ludowej województwa zielonogórskiego oraz w wystawach międzywojewódzkich jak np. w IV Wystawie Plastyki Amatorskiej Ziem Nadodrzańskich (Lubin 1974), w wystawie pokonkursowej XIII Konkursu na rękodzieło ludowe i twórczość pamiątkarską województwa koszalińskiego (1975) i innych. Dwukrotnie zdobywa nagrody (II i III) w konkursach na sztukę ludową i pamiątkę województwa zielonogórskiego oraz zajmuje I miejsce w konkursie rzeźbiarskim pt. „Kobieta". Ponadto Franciszek Kozłowski brał kilkakrotnie udział w różnych imprezach folklorystycznych i targach sztuki ludowej prezentując szerszej publiczności swój rzeźbiarski dorobek.

W 1976 r. został zaproszony na kiermasz sztuki ludowej do Płocka. Twórca nawiązał także kontakty ze Stowarzyszeniem Twórców Ludowych i Cepelią. Został członkiem STL oddział w Zielonej Górze i jest dostawcą rzeźb do Spółdzielni Cepeliowsklej w Poznaniu. Ściślejsze związanie się ze stowarzyszeniami regionalnymi, Muzeami etnograficznymi i Cepelią przyczyniło się do obfitszego wykorzystywania w swoim rzeźbiarstwie "motywów ludowych". Tematyka jego rzeźb obraca się wokół życia wsi. Przedstawia stare wieśniaczki, chłopów, rzeźbi wiejskich grajków, parę młodych i wiele innych. Tworzy też wielofiguralne sceny obyczajowe i obrzędowe jak np. Spotkanie w karczmie, Plon niesiemy, Przywitanie powracającego żołnierza, Wesele itp. Przeważa tematyka świecka — wiejska, ale udział w konkursach narzuca rzeźbiarzowi i inne tematy, głównie historyczne. W ślad za innymi twórcami rzeźbi też „świątki".

Franciszek Kozłowski jest uzdolnionym rzeźbiarzem, zna właściwości tworzywa, swobodnie posługuje się nożem i dłutami ale rzeźbi nie jednolicie. Rzeźbione figurki mają przeważnie układ frontalny i statyczny i to nawet w takich rzeźbach jak „Chłop z koniem" lub „Na pastwisku" gdzie ludzie i zwierzęta zastygli w bezruchu pozują jakby do fotografii. Rzeźbiarz staranniej opracowuje tylko twarze chcąc im nadać odrębny wyraz, reszta pozostawiona jest jakby we wstępnej fazie obróbki. Cięcia są grube, zgeometryzowane. Niektóre rzeźbione postacie świadomie zniekształca chcąc nadać wyraz niesamowitości.

Franciszek Kozłowski pozostawia swe rzeźby w naturalnym kolorze drewna, czasem pokostuje lub bejcuje. Rzeźby twórcy znajdują się w zbiorach kilku Muzeów: w Zielonej Górze, Opolu, Koszalinie, Płocku.

Muzeum Sztuki Ludowej,Marian Pokropek, zabytki, Polska, sztuka, ludowa, rzeźba, płaskorzeźba, sznycerka i intarsje, rzeźba ceramiczna, malarstwo ścienne i dekoracyjne, malarstwo na szkle, malarstwo niepełnosprawnych, malarstwo sztalugowe, makaty, drzeworyt, grafika, rysunek, tkactwo, haft i koronki, wycinanki, ceramika, zabawki, lastyka Obrzędowa, palmy wielkanocne, pisanki wielkanocne, gwiazdy, kapliczki, szopki, maski, rekwizyty obrzędowe, współcześni święci błogosławieni, Judaica, Koń w sztuce ludowej, Barwy Śląska, Technika, prywatne,wyroby ze słomy
Strona Główna | O Muzeum | Zbiory | Twórcy | Kontakt Muzeum Sztuki Ludowej,Marian Pokropek, zabytki, Polska, sztuka, ludowa, rzeźba, płaskorzeźba, sznycerka i intarsje, rzeźba ceramiczna, malarstwo ścienne i dekoracyjne, malarstwo na szkle, malarstwo niepełnosprawnych, malarstwo sztalugowe, makaty, drzeworyt, grafika, rysunek, tkactwo, haft i koronki, wycinanki, ceramika, zabawki, lastyka Obrzędowa, palmy wielkanocne, pisanki wielkanocne, gwiazdy, kapliczki, szopki, maski, rekwizyty obrzędowe, współcześni święci błogosławieni, Judaica, Koń w sztuce ludowej, Barwy Śląska, Technika, prywatne,wyroby ze słomydesign & hosting Sebipol