Twoja przegl±darka nie ma zainstalowanego plugina obsługuj±cego animacje w technologii Flash. Prosimy o zainstalowanie go ze strony Adobe.com

Menu
Kubaszczyk, Ludwik

rzeźbiarz, twórca masek obrzędowych, malarz obrazów na szkle, plecionkarz

ur. 2.III.1905 r. we wsi Szare, pow. Żywiec, zam. w Koniakowie, pow. Cieszyn. Pochodzi z ubogiej rodziny chłopskiej. W młodości pracował przez wiele lat u gazdów. Po odbyciu służby wojskowej podjął pracę w kamieniołomach W czasie II wojny światowej więziony w obozach. Obecnie jest na rencie, zajmuje się trochę rolnictwem i różnorodną wytwórczością: rzeźbą, malowaniem, plecionkarstwem. Jest wszechstronnym i uzdolnionym twórcą, pracującym nieprzerwanie od 1958 r. do chwili obecnej. Twórczość jego rozwinęła się pod wpływem kontaktu z Muzeami i Cepelią, chociaż już wcześniej przejawiał w tym zakresie duże zdolności. Jak sam wyznaje jest samoukiem, u nikogo nie pobierał nauki, to przyszło samo od siebie. Nawet z domu nie wyniósł żadnych tradycji rzemieślniczo-artystycznych.

Jest rzeźbiarzem. Wykonuje rzeźby pełne i płaskorzeźby o bardzo różnorodnej tematyce. W płaskorzeźbach przedstawia przeważnie sceny rodzajowe i legendarne: Góral szukający złota w Ochodzitej, Góralka trąca len, Góral grający na trąbicie itp. W rzeźbach przedstawia zarówno znane mu postacie z życia wsi jak i „świątki": Chrystusa upadającego pod krzyżem, Chrystusa Frasobliwego i in. Płaskorzeźby i rzeźby pozostawia przeważnie w naturalnym kolorze drewna. Struga też ptaszki. Te są już barwione. Zamiłowanie do malowania uwidacznia się w jego obrazkach na szkle. Świadomie nie nawiązuje do starych śląskich obrazów na szkle o treści religijnej. Maluje pejzaże, sceny rodzajowe, legendarne i czasem sceny o zabarwieniu religijnym, ale o innej konwencji artystycznej.

Osobną grupę jego wytworów tworzą maski. Kubaszczyk jest znanym i cenionym wytwórcą takich masek. Były i są one jeszcze używane przez miejscowe grupy przebierańców, chodzące po wsiach w okresie zimowym, począwszy od Św. Mikołaja a skończywszy na zapustach. Są to więc „Mikołaje", „szlachcice", „kozy", „dziady", Herody, Trzej Królowie itp.

Szczególnie bogate są grupy przebierańców w drugi dzień Świąt Bożego Narodzenia i na Nowy Rok. W grupach kolędniczych występują postacie zwierzęce: koza, niedźwiedź, koń, postacie z życia dawnej wsi: góral, dziad i baba, cyganka, Żyd Węgier, postacie demonologiczne: diabeł, śmierć i wreszcie postacie przedstawiające osoby związane z historią narodzenia Chrystusa. Dla takich właśnie postaci Kubaszczyk wykonuje swoje maski z drzewa, skóry zwierzęcej, rogów itp. Są to maski cygana, żyda, śmierci, niedźwiedzia. Szczególną ekspresją odznaczają się maski diabła, które zresztą były najchętniej zamawiane u Twórcy przez różne Muzea. Kubaszczyk wykonuje i inne rekwizyty, buduje także szopki złożone z kilkunastu różnych drewnianych figurek. Te obrzędowe rekwizyty Kubaszczyka brały udział w specjalnej wystawie pokonkursowej: Zwyczaje ludowe na Śląsku, Bytom 1960 r. Na konkursie tym Kubaszczyk otrzymał jedno z trzech równorzędnych II nagród (pierwszej nie przyznano).

Kubaszczyk trudni się także wyrobem koszyków i naczyń zasobowych z korzeni i ze słomy.

Od 1958 r. bierze udział we wszystkich regionalnych konkursach i wystawach sztuki ludowej oraz w wielu wystawach ogólnopolskich. Są to: Pokonkursowa Wystawa na rzeźbę i płaskorzeźbę „Nasze czasy", Bytom 1964, Twórczość ludowa w województwie katowickim, Bytom 1965, Sztuka ludowa na Górnym Śląsku, Katowice 1966, Pokonkursowa wystawa pamiątek regionalnych „Wieś-Miastu", Bielsko-Biała 1968—1969, Współczesna rzeźba ludowa Karpat polskich, Nowy Sącz 1972 i wiele innych. Otrzymał wiele nagród i wyróżnień. Jest stypendystą Ministerstwa Kultury i Sztuki. Współpracuje z CPLiA i Muzeami. Prace Kubaszczyka posiadają liczne Muzea śląskie i ogólnopolskie. Najbogatszy zbiór jego prac jest w Bytomiu, w Bielsku-Białej, w Wiśle, Żywcu a następnie w Łodzi, Krakowie, Warszawie.

O życiu i twórczości rzeźbiarskiej Kubaszczyka ukazało się wiele notatek prasowych i w różnych katalogach powystawowych. Sam Twórca występował w telewizji i radio.

Muzeum Sztuki Ludowej,Marian Pokropek, zabytki, Polska, sztuka, ludowa, rzeźba, płaskorzeźba, sznycerka i intarsje, rzeźba ceramiczna, malarstwo ścienne i dekoracyjne, malarstwo na szkle, malarstwo niepełnosprawnych, malarstwo sztalugowe, makaty, drzeworyt, grafika, rysunek, tkactwo, haft i koronki, wycinanki, ceramika, zabawki, lastyka Obrzędowa, palmy wielkanocne, pisanki wielkanocne, gwiazdy, kapliczki, szopki, maski, rekwizyty obrzędowe, współcześni święci błogosławieni, Judaica, Koń w sztuce ludowej, Barwy Śląska, Technika, prywatne,wyroby ze słomy
Strona Główna | O Muzeum | Zbiory | Twórcy | Kontakt Muzeum Sztuki Ludowej,Marian Pokropek, zabytki, Polska, sztuka, ludowa, rzeźba, płaskorzeźba, sznycerka i intarsje, rzeźba ceramiczna, malarstwo ścienne i dekoracyjne, malarstwo na szkle, malarstwo niepełnosprawnych, malarstwo sztalugowe, makaty, drzeworyt, grafika, rysunek, tkactwo, haft i koronki, wycinanki, ceramika, zabawki, lastyka Obrzędowa, palmy wielkanocne, pisanki wielkanocne, gwiazdy, kapliczki, szopki, maski, rekwizyty obrzędowe, współcześni święci błogosławieni, Judaica, Koń w sztuce ludowej, Barwy Śląska, Technika, prywatne,wyroby ze słomydesign & hosting Sebipol