Twoja przegl±darka nie ma zainstalowanego plugina obsługuj±cego animacje w technologii Flash. Prosimy o zainstalowanie go ze strony Adobe.com

Menu
Łempicki, Antoni

instrumentalista, wykonawca ligawek i innych instrumentów pasterskich

1988 r. - laureat nagrody im. Oskara Kolberga

ur. 22 XII 1922 r. w Łempicach k/Ciechanowca, woj. łomżyńskie i tam zamieszkały. Pochodzi ze starego rodu drobno-szlacheckiego od wielu pokoleń zamieszkałego na Podlasiu. Posiada 11 ha gospodarstwo. Ma wykształcenie podstawowe i rolnicze.

Z tradycją grania na ligawkach w okresie adwentu zetknął się już w dzieciństwie w domu rodzinnym, Wspomina, że przez cały czas adwentu do Bożego Narodzenia, każdego dnia rano i wieczorem, słychać było po wsiach przenikliwy dźwięk ligawek. Ich przeciągłe, jednostajne melodie roznosiły się po okolicy, bowiem zwyczajem było „odgrywanie jeden drugiemu". A. Łempicki nauczył się grać na ligawkach od ojca i starszego brata. Oni też byli pierwszymi nauczycielami budowy tego instrumentu. Wykonał ich kilkadziesiąt. Pierwsze ligawki pochodzą z okresu międzywojennego, ale najwięcej wykonał ich w latach 1970-80. Było to związane z organizowanymi corocznie konkursami gry na ligawkach w Muzeum Rolnictwa im. ks. Krzysztofa Kluka w Ciechanowcu. Właśnie dzięki tym konkursom, których inicjatorem był dyrektor Muzeum Kazimierz Uszyński, zwyczaj grania na ligawkach w czasie adwentu nie zanikł całkowicie. Konkursy uchroniły od zapomnienia ten rodzaj instrumentu, zachęciły innych do wykonywania ligawek i gry na nich, nie tylko w czasie samych, jednodniowych konkursów (odbywających się w pierwszą niedzielę adwentu), ale i później, we własnych wsiach.

A. Łempicki był jednym z najbardziej aktywnych twórców uczestniczących w tych konkursach, był niejako ich pro­pagatorem, bowiem potrafił we własnej wsi zachęcić starszych, a przede wszystkim dzieci i młodzież do gry na ligawkach. W jednym z konkursów z samych tylko Łempic wzięło udział ponad 12 osób, wśród których były jego dzieci i wnuczki. Ligawki wykonywane przez A. Łempickiego wyróżniały się ładną budową i bogatym zdobnictwem. Były to wypalane w drzewie ornamenty w formie gwiazd, kwiatów, kół, linii falistych, spirali. Niekiedy ligawki zakończone były głowami zwierzęcia (kozy, jelenia), ponoć dla podtrzymania tradycji herbowej rodu Łempickich. Ligawki A. Łempickiego trafiały do zbiorów muzealnych. Największy zbiór ligawek posiada

Muzeum w Ciechanowcu, także Muzeum Ludowych Instrumentów Muzycznych w Szydłowcu. Muzeum w Ciechanowcu oraz Polskie Radio przechowują nagrania z gry na ligawkach w wykonaniu twórcy.

Podczas wspomnianych konkursów gry na ligawkach A, Łempicki począwszy od 1978 r. przez następnych kilka lal był zawsze nagradzany, ale później, gdy ze względu na wiek i zdrowie sam nie mógł brać czynnego udziału, zawsze wysyłał na konkurs swoich licznych uczniów. Za całokształt działalności artystycznej i społecznej, a przede wszystkim za zachowanie, utrwalenie i rozpowszechnienie zwyczaju gry na ligawkach Antoni Łempicki w 1988 r. otrzymał nagrodę im. O. Kolberga.

Muzeum Sztuki Ludowej,Marian Pokropek, zabytki, Polska, sztuka, ludowa, rzeźba, płaskorzeźba, sznycerka i intarsje, rzeźba ceramiczna, malarstwo ścienne i dekoracyjne, malarstwo na szkle, malarstwo niepełnosprawnych, malarstwo sztalugowe, makaty, drzeworyt, grafika, rysunek, tkactwo, haft i koronki, wycinanki, ceramika, zabawki, lastyka Obrzędowa, palmy wielkanocne, pisanki wielkanocne, gwiazdy, kapliczki, szopki, maski, rekwizyty obrzędowe, współcześni święci błogosławieni, Judaica, Koń w sztuce ludowej, Barwy Śląska, Technika, prywatne,wyroby ze słomy
Strona Główna | O Muzeum | Zbiory | Twórcy | Kontakt Muzeum Sztuki Ludowej,Marian Pokropek, zabytki, Polska, sztuka, ludowa, rzeźba, płaskorzeźba, sznycerka i intarsje, rzeźba ceramiczna, malarstwo ścienne i dekoracyjne, malarstwo na szkle, malarstwo niepełnosprawnych, malarstwo sztalugowe, makaty, drzeworyt, grafika, rysunek, tkactwo, haft i koronki, wycinanki, ceramika, zabawki, lastyka Obrzędowa, palmy wielkanocne, pisanki wielkanocne, gwiazdy, kapliczki, szopki, maski, rekwizyty obrzędowe, współcześni święci błogosławieni, Judaica, Koń w sztuce ludowej, Barwy Śląska, Technika, prywatne,wyroby ze słomydesign & hosting Sebipol