Twoja przegl±darka nie ma zainstalowanego plugina obsługuj±cego animacje w technologii Flash. Prosimy o zainstalowanie go ze strony Adobe.com

Menu
Ligas, Tomasz

rzeźbiarz, malarz na szkle

Mieszka w Krościenku nad Dunajcem, woj. nowosądeckie.

Urodził się 18.XII.1914 r. w Tylmanowej (dawny pow. Nowy Targ) w rodzinie chłopskiej. Posiada wykształcenie średnie. Z zawodu jest księgowym, do 1977 r. pracującym w Spółdzielni Cepeliowskiej „Pieniny" w Krościenku.

Młodość spędził z dala od rodzinnych stron. W czasie II wojny światowej walczył jako żołnierz, był więziony. Po wojnie zamieszkał w Łodzi, ale w 1952 r. z rodziną powrócił ,,w góry" i na stałe osiedlił się w Krościenku.

Od dawna, bo już od szkolnych lat przejawiał za-interesowanie i zdolności do rysunków i malarstwa. Przed II wojną światową zaczął malować obrazy olejne. Były to przeważnie kopie obrazów o treści religijnej, na które Ligas miał wielu nabywców. Później zaczął wykonywać linoryty i drzeworyty. Niektóre z nich były publikowane w kilku pismach młodzieżowych. Był także dekoratorem w amatorskim teatrze, w którym sam grywał różnorodne role. Po II wojnie światowej Ligas ponownie zajął się malarstwem i grafiką. Około 1953 r. pod wpływem Jana Jachimiaka urodzonego także w Tylmanowej, już wówczas znanego malarza ludowego, Tomasz Ligas zaczął malować obrazy na szkle. Przejął tradycyjną tematykę z obrazów podhalańskich, ale wprowadził do nich nieco odmienne rozwiązania plastyczne nawiązujące bardziej do techniki linorytu, drzeworytu bądź witrażu. Postacie malowane przez Ligasa miały wyraźne kontury wypełniane jednolitymi płaszczyznami kolorystycznymi bez stosowania w ich obrębie łagodnych półtonów, bądź nakładania obok siebie kilku barw. W 1969 roku zdecydował się na wzięcie udziału w konkursie malarstwa na szkle zorganizowanym przez Muzeum Tatrzańskie w Zakopanem. W grupie malarzy — amatorów zdobył III miejsce za zestaw 4 obrazów przedstawiających Chrystusów Frasobliwych, św. Jerzego i św. Barbarę.

W latach 60-tych Tomasz Ligas zainteresował się rzeźbą. Wykonawszy kilka rzeźb i płaskorzeźb w 1963 r. przedstawił je Komisji Etnograficznej „Cepelii" w Krakowie. Prace te spotkały się z przychylną oceną Profesora Tadeusza Seweryna i jak stwierdza Ligas, to zmobilizowało go i zachęciło do dalszej pracy rzeźbiarskiej. Czynnikiem mobilizującym były także liczne konkursy i wystawy rzeźby ludowej, na które Ligas mógł przesyłać swoje prace. Po raz pierwszy jego rzeźby i płaskorzeźby były pokazane na zbiorowej wystawie rzeźby ludowej w 1965 r. W dwa lata później na konkursie: „Ludowe zdobnictwo drzewne na Podhalu" (Zakopane 1967 r.) otrzymał wyróżnienie a w konkursie na współczesną rzeźbę ludową zorganizowaną w Warszawie w 1969 r. przez Zarząd Główny STL — nagrodę. W latach 70-tych Tomasz Ligas uczestniczył w kilku konkursach ogólnopolskich m. in. w konkursie „Polska szopka ludowa" (Warszawa 1971 r.) zdobywając II nagrodę, w konkursie: „Współczesna rzeźba ludowa Karpat Polskich" (Nowy Sącz 1972 r.) zdobywając III nagrodę, w konkursie: ,,Wojsko Polskie w rzeźbie ludowej" (Warszawa 1975 r.), w „II Konkursie Współczesnej rzeźby ludowej Karpat Polskich" (Nowy Sącz 1975 r.) i in. Miał 6 wystaw indywidualnych, pierwszą w Zakopanem w 1966 roku, później w Nowym Targu a w 1971 r. w Warszawie. Z okazji wystawy warszawskiej zorganizowanej przez Związek Podhalan i Towarzystwo Przyjaciół Sztuk Pięknych ukazał się katalog i kilka artykułów w prasie centralnej. Ponadto prace Tomasza Ligasa były wystawiane na wystawach zbiorowych sztuki ludowej w różnych muzeach w Polsce. Rzeźbiarz wymienia 24 takie wystawy. Tomasz Ligas jest aktywnym działaczem społecznym i kulturalnym. Już w okresie międzywojennym należał do Związku Młodzieży Wiejskiej „Wici", po wojnie organizował życie kulturalne na Podhalu, był członkiem Komisji Kultury WK ZSL w Krakowie, był współzałożycielem przy Powiatowym Domu Kultury w Nowym Targu klubu amatorów plastyków. Od 1971 r. należy do STL. Otrzymał odznaczenie zasłużonego działacza ruchu spółdzielczego.

Rzeźbiarstwo Tomasza Ligasa tkwi w tradycyjnej tematyce rzeźby ludowej. Przeważają tematy religijne: Chrystus Frasobliwy, Pieta, Matka Boska z Dzieciątkiem, Boże Narodzenie, Pokłon Trzech Króli i święci: Jerzy, Krzysztof, Sebastian, Florian, Franciszek, Hieronim, błogosławiona Kinga i in. Postacie te przedstawiane są w rzeźbie pełnej, zazwyczaj modelowane frontalnie i statycznie oraz w płaskorzeźbach, w których rysunek jest bardziej zróżnicowany i bogatszy. Ligas tworzy też z rzeźb sceny wielofiguralne jak np. Opłakiwanie Chrystusa, Boże Narodzenie lub rzeźby te wkomponowuje w kapliczki. Częstymi tematami pojawiającymi się w twórczości Tomasza Ligasa są tematy związane z miejscowymi obrzędami i zwyczajami, głównie z obrzędami cyklu zimowego: kolędnicy z szopką, gwiazdą, z turoniem. Tematy te przedstawia Ligas w płaskorzeźbach o swoistej kompozycji i technice snycerskiej, w których dostrzega się wpływ drzeworytnictwa. W podobnej technice wykonuje Ligas płaskorzeźby o tematyce „ludowej": różnego rodzaju sceny ze zbójnikami tatrzańskimi, sceny z życia wsi góralskiej, a także sceny historyczne i legendarne. Stara się o poprawne, naturalne przedstawianie rzeźbionych postaci, dba o szczegóły w rysunku, właściwą kompozycję i proporcje. W płaskorzeźbach tworzywem są zazwyczaj deski lipowe a do rzeźb używa oprócz drewna lipowego także jesionowego, modrzewiowego, jaworowego i in. Posługuje się niewielkim zestawem narzędzi: kilkoma zwykłymi nożami i dłutami. Rzeźby i płaskorzeźby Ligasa charakteryzują się oszczędną kolorystyką, najczęściej są malowane w jednolitej tonacji brązowawej (bejcowane i politurowane).

Tomasz Ligas jest twórcą samorodnym. Nie uczył się w szkołach plastycznych ani rysunku i malarstwa ani rzeźbiarstwa. Jak wyznaje — do malarstwa i rzeźby dochodził sam. Twórczość plastyczna była jego pasją i największym zadowoleniem w życiu.

Muzeum Sztuki Ludowej,Marian Pokropek, zabytki, Polska, sztuka, ludowa, rzeźba, płaskorzeźba, sznycerka i intarsje, rzeźba ceramiczna, malarstwo ścienne i dekoracyjne, malarstwo na szkle, malarstwo niepełnosprawnych, malarstwo sztalugowe, makaty, drzeworyt, grafika, rysunek, tkactwo, haft i koronki, wycinanki, ceramika, zabawki, lastyka Obrzędowa, palmy wielkanocne, pisanki wielkanocne, gwiazdy, kapliczki, szopki, maski, rekwizyty obrzędowe, współcześni święci błogosławieni, Judaica, Koń w sztuce ludowej, Barwy Śląska, Technika, prywatne,wyroby ze słomy
Strona Główna | O Muzeum | Zbiory | Twórcy | Kontakt Muzeum Sztuki Ludowej,Marian Pokropek, zabytki, Polska, sztuka, ludowa, rzeźba, płaskorzeźba, sznycerka i intarsje, rzeźba ceramiczna, malarstwo ścienne i dekoracyjne, malarstwo na szkle, malarstwo niepełnosprawnych, malarstwo sztalugowe, makaty, drzeworyt, grafika, rysunek, tkactwo, haft i koronki, wycinanki, ceramika, zabawki, lastyka Obrzędowa, palmy wielkanocne, pisanki wielkanocne, gwiazdy, kapliczki, szopki, maski, rekwizyty obrzędowe, współcześni święci błogosławieni, Judaica, Koń w sztuce ludowej, Barwy Śląska, Technika, prywatne,wyroby ze słomydesign & hosting Sebipol