Muzeum Sztuki Ludowej,Marian Pokropek, zabytki, Polska, sztuka, ludowa, rzeźba, płaskorzeźba, sznycerka i intarsje, rzeźba ceramiczna, malarstwo ścienne i dekoracyjne, malarstwo na szkle, malarstwo niepełnosprawnych, malarstwo sztalugowe, makaty, drzeworyt, grafika, rysunek, tkactwo, haft i koronki, wycinanki, ceramika, zabawki, lastyka Obrzędowa, palmy wielkanocne, pisanki wielkanocne, gwiazdy, kapliczki, szopki, maski, rekwizyty obrzędowe, współcześni święci błogosławieni, Judaica, Koń w sztuce ludowej, Barwy Śląska, Technika, prywatne,wyroby ze słomy
Muzeum Sztuki Ludowej,Marian Pokropek, zabytki, Polska, sztuka, ludowa, rzeźba, płaskorzeźba, sznycerka i intarsje, rzeźba ceramiczna, malarstwo ścienne i dekoracyjne, malarstwo na szkle, malarstwo niepełnosprawnych, malarstwo sztalugowe, makaty, drzeworyt, grafika, rysunek, tkactwo, haft i koronki, wycinanki, ceramika, zabawki, lastyka Obrzędowa, palmy wielkanocne, pisanki wielkanocne, gwiazdy, kapliczki, szopki, maski, rekwizyty obrzędowe, współcześni święci błogosławieni, Judaica, Koń w sztuce ludowej, Barwy Śląska, Technika, prywatne,wyroby ze słomyMuzeum Sztuki Ludowej,Marian Pokropek, zabytki, Polska, sztuka, ludowa, rzeźba, płaskorzeźba, sznycerka i intarsje, rzeźba ceramiczna, malarstwo ścienne i dekoracyjne, malarstwo na szkle, malarstwo niepełnosprawnych, malarstwo sztalugowe, makaty, drzeworyt, grafika, rysunek, tkactwo, haft i koronki, wycinanki, ceramika, zabawki, lastyka Obrzędowa, palmy wielkanocne, pisanki wielkanocne, gwiazdy, kapliczki, szopki, maski, rekwizyty obrzędowe, współcześni święci błogosławieni, Judaica, Koń w sztuce ludowej, Barwy Śląska, Technika, prywatne,wyroby ze słomyMuzeum Sztuki Ludowej,Marian Pokropek, zabytki, Polska, sztuka, ludowa, rzeźba, płaskorzeźba, sznycerka i intarsje, rzeźba ceramiczna, malarstwo ścienne i dekoracyjne, malarstwo na szkle, malarstwo niepełnosprawnych, malarstwo sztalugowe, makaty, drzeworyt, grafika, rysunek, tkactwo, haft i koronki, wycinanki, ceramika, zabawki, lastyka Obrzędowa, palmy wielkanocne, pisanki wielkanocne, gwiazdy, kapliczki, szopki, maski, rekwizyty obrzędowe, współcześni święci błogosławieni, Judaica, Koń w sztuce ludowej, Barwy Śląska, Technika, prywatne,wyroby ze słomyMuzeum Sztuki Ludowej,Marian Pokropek, zabytki, Polska, sztuka, ludowa, rzeźba, płaskorzeźba, sznycerka i intarsje, rzeźba ceramiczna, malarstwo ścienne i dekoracyjne, malarstwo na szkle, malarstwo niepełnosprawnych, malarstwo sztalugowe, makaty, drzeworyt, grafika, rysunek, tkactwo, haft i koronki, wycinanki, ceramika, zabawki, lastyka Obrzędowa, palmy wielkanocne, pisanki wielkanocne, gwiazdy, kapliczki, szopki, maski, rekwizyty obrzędowe, współcześni święci błogosławieni, Judaica, Koń w sztuce ludowej, Barwy Śląska, Technika, prywatne,wyroby ze słomyMuzeum Sztuki Ludowej,Marian Pokropek, zabytki, Polska, sztuka, ludowa, rzeźba, płaskorzeźba, sznycerka i intarsje, rzeźba ceramiczna, malarstwo ścienne i dekoracyjne, malarstwo na szkle, malarstwo niepełnosprawnych, malarstwo sztalugowe, makaty, drzeworyt, grafika, rysunek, tkactwo, haft i koronki, wycinanki, ceramika, zabawki, lastyka Obrzędowa, palmy wielkanocne, pisanki wielkanocne, gwiazdy, kapliczki, szopki, maski, rekwizyty obrzędowe, współcześni święci błogosławieni, Judaica, Koń w sztuce ludowej, Barwy Śląska, Technika, prywatne,wyroby ze słomyMuzeum Sztuki Ludowej,Marian Pokropek, zabytki, Polska, sztuka, ludowa, rzeźba, płaskorzeźba, sznycerka i intarsje, rzeźba ceramiczna, malarstwo ścienne i dekoracyjne, malarstwo na szkle, malarstwo niepełnosprawnych, malarstwo sztalugowe, makaty, drzeworyt, grafika, rysunek, tkactwo, haft i koronki, wycinanki, ceramika, zabawki, lastyka Obrzędowa, palmy wielkanocne, pisanki wielkanocne, gwiazdy, kapliczki, szopki, maski, rekwizyty obrzędowe, współcześni święci błogosławieni, Judaica, Koń w sztuce ludowej, Barwy Śląska, Technika, prywatne,wyroby ze słomy
Menu
Naumiuk, Włodzimierz

podlaski rzeźbiarz ludowy

2005 r. - laureat nagrody im. Oskara Kolberga

Jeden z najbardziej znanych na Podlasiu rzeźbiarzy ludowych. Urodził się w 1935 r. w Kaniukach, niewielkiej wsi nadnarwiańskiej, w której spędził dotychczasowe życie. Wcześnie osierocony (ojciec Paweł, rolnik i wiejski krawiec został rozstrzelany w 1944 r. przez Niemców, matka Olga zmarła kilka lat później), wychowywany był przez stryja i babcię, którzy wywarli duży wpływ na jego życie i twór­czość. Ukończył siedmioklasową szkolę powszechną w pobliskich Pawłach. Przez rok pracował przy elektryfikacji wsi. Jednak najbardziej pasjonowało go drewno i jego obróbka. Już w dzieciństwie strugał w korzeniach i konstruował zabawki, później uprawiał ciesiołkę i snycerstwo - wyżynał ozdoby nadokienne, wiatrownice i węgły. Uprawiał dwuhektarowe gospodarstwo rolne, z dochodów którego z trudem utrzymywał pięcioosobową rodzinę.

W 1963 r. rozpoczął współpracę z „Cepelią" w Białymstoku. Na jej zamówienie, do początku lat 90-tych, wytwarzał drobną galanterię użytkową z drewna - kadłubki, niecki, czerpaki. Równocześnie zaczął rzeźbić niewielkie figurki. Zachęcany do dalszej pracy przez ówczesnego pracownika „Cepelii" Wiktora Szewczenko i etnografa Zygmunta Ciesielskiego rzeźbił świątki i figurki przedstawiające mieszańców wsi. Rzeźbienie stawało się powoli głównym zajęciem, a z czasem pasją jego życia. Utwierdziły go w tym życiowym wyborze wizyty Ludwiga Zimmerera, który odwiedzał rzeźbiarza kilkakrotnie w latach sześćdziesiątych XX w., jak też przychylne artyście recenzje z wystawy „Rzeźba Włodzimierza Naumiuka na tle tkanin dwuosnowowych" zorganizowanej przez Muzeum Okręgowe w Białymstoku w 1971 r. w Domu Chłopa w Warszawie.

Tematyka rzeźb Włodzimierz Naumiuka związana jest z życiem wsi, z jej mieszkańcami i zajęciami. Uwiecznia on w nich zapamiętane z dzieciństwa postacie wiejskich rybaków, flisaków, siewców, muzyków, cieśli, żniwiarek. Pokazuje mieszkańców swojej wsi z maselnicą, stępą, przy tarciu lnu, w wędrówce z dwojakami na pole. Włodzimierz Naumiuk często rzeźbi postacie dzieci w objęciach matek, postacie starców i wędrowców. W jego twórczości pojawiają się również tematy religijne. Najchętniej rzeźbi figurki św. Piotra i Pawła, św. Jana Ewangelisty, Chrystusa Ukrzyżowanego, Mojżesza i innych świętych. Wychowany w tradycji kościoła prawosławnego pozostaje pod wpływem malarstwa ikonowego, którego ślady wyraźnie widać w jego rzeźbach.

Artysta wypracowuje własny, niepowtarzalny styl. Jego rzeźby są statyczne i zwarte. Swoją uwagę rzeźbiarz zazwyczaj koncentruje na górnej części korpusu, na ramionach i twarzy odznaczającej się dojrzałą mądrości;), łagodnością i smutkiem, a w szczególności na ekspresyjnie opracowanych oczach. Włodzimierz Naumiuk rzeźbi głównie w drewnie lipowym, ale chętnie sięga po twarde gatunki drewna jabłoni, gruszy jak też czarnego dębu wydobywanego z dna przepływającej przez wieś Narwi, których barwa i struktura dodaje niepolichromowanym rzeźbom swoistego uroku.

Niechętnie wyrusza z Kaniuk. W pobliskim Zabłudowie prowadzi od ośmiu lat szkółkę rzeźbiarską dla uczniów. Większość czasu spędza w starym rodzinnym domu zamienionym na pracownię i galerię, w którym odwiedzają go miłośnicy jego sztuki z kraju i zagranicy. Rzeźbiarz przywiązuje się do swoich rzeźb, z wieloma nie rozstaje się od lat. Część dorobku artysty trafiło do zbiorów muzeów etnograficznych (w Białymstoku, Łodzi, Krakowie, Warszawie, Toruniu), kolekcji prywatnych w kraju i za granicą. Prezentowane były one na wielu wystawach indywidualnych i zbiorowych w kraju i za granicą (m.in. we Francji, Niemczech, Belgii).

Twórczość i filozofia życiowa Włodzimierza Naumiuka inspirowała etnografów, dziennikarzy i filmowców, którzy utrwalili jego dokonania artystyczne w licznych albumach, pracach naukowych, artykułach prasowych i filmach dokumentalnych.

Rzeźbiarz kilkakrotnie otrzymywał stypendia twórcze Ministerstwa Kultury i Sztuki i Urzędu Marszałkowskiego w Białymstoku. Za swoją twórczość uhonorowany został Brązowym Krzyżem Zasługi, Złotą Odznaką „Zasłużony dla Białostocczyzny". Od 1974 r. należy do Stowarzyszenia Twórców Ludowych.

Muzeum Sztuki Ludowej,Marian Pokropek, zabytki, Polska, sztuka, ludowa, rzeźba, płaskorzeźba, sznycerka i intarsje, rzeźba ceramiczna, malarstwo ścienne i dekoracyjne, malarstwo na szkle, malarstwo niepełnosprawnych, malarstwo sztalugowe, makaty, drzeworyt, grafika, rysunek, tkactwo, haft i koronki, wycinanki, ceramika, zabawki, lastyka Obrzędowa, palmy wielkanocne, pisanki wielkanocne, gwiazdy, kapliczki, szopki, maski, rekwizyty obrzędowe, współcześni święci błogosławieni, Judaica, Koń w sztuce ludowej, Barwy Śląska, Technika, prywatne,wyroby ze słomy
Strona Główna | O Muzeum | Zbiory | Twórcy | Kontakt Muzeum Sztuki Ludowej,Marian Pokropek, zabytki, Polska, sztuka, ludowa, rzeźba, płaskorzeźba, sznycerka i intarsje, rzeźba ceramiczna, malarstwo ścienne i dekoracyjne, malarstwo na szkle, malarstwo niepełnosprawnych, malarstwo sztalugowe, makaty, drzeworyt, grafika, rysunek, tkactwo, haft i koronki, wycinanki, ceramika, zabawki, lastyka Obrzędowa, palmy wielkanocne, pisanki wielkanocne, gwiazdy, kapliczki, szopki, maski, rekwizyty obrzędowe, współcześni święci błogosławieni, Judaica, Koń w sztuce ludowej, Barwy Śląska, Technika, prywatne,wyroby ze słomydesign & hosting Sebipol