Twoja przegl±darka nie ma zainstalowanego plugina obsługuj±cego animacje w technologii Flash. Prosimy o zainstalowanie go ze strony Adobe.com

Menu
Pietrak, Bronisław

kowal, wycinankarz, pisarz ludowy, działacz społeczny

1988 r. - laureat nagrody im. Oskara Kolberga

ur. 24 V 1914 r. w Miłocinie (d. pow. Lublin), od 1926 r. mieszkał w Gutanowie, obecnie w Lublinie. Po ukończeniu 7-klasowej szkoły podstawowej zaczął terminować w kuźni dworskiej w Leśce (d. pow. Puławy). W 1937 r. założył własną kuźnię w Gutanowie, w której przepracował prawie 50 lat. Od początku swej pracy kowalskiej stosował bogate zdobnictwo: kute i stempelkowe. Zdobione przedmioty mógł po raz pierwszy zaprezentować dopiero po II wojnie światowej na wystawie sztuki ludowej w Lublinie w 1959 r. Kowalstwem B. Pietraka zainteresował się prof. Roman Reinfuss, który zadbał by zachowały się w nim stare techniki kucia i tradycyjna ornamentyka. Następne konkursy w jakich B. Pietrak brał udział przyniosły mu same sukcesy - I, II i III nagrody. Twórca uznany został za jednego z najzdolniejszych kowali i twórców ludowych w Polsce. Uhonorowaniem tej pozycji było zorganizowanie w Gutanowie w 1970 r. Zjazdu Kowali, na którym rozstrzygnięty został ogólnopolski konkurs na ludowe kowalstwo artystyczne. B. Pietrak otrzymał wówczas I nagrodę.

Drugą dziedziną jego zainteresowań plastycznych było wycinankarstwo (od 1960 r.). W twórczości nawiązywał do tradycyjnej wycinanki lubelskiej I. Dobrzyńskiego, jednokolorowej, symetryczno-centrycznej, stosując jednak odmienną technikę - nie wycinania nożycami ale metalowymi stemplami - dłutami. Wycinanki te prezentowane były na wielu wystawach a na ogólnopolskim konkursie „Polskie wycinanki ludowe" (Toruń 1979) otrzymały wyróżnienie.

Trzecią dziedziną jego twórczości artystycznej było pisarstwo: poezja, opowiadania, korespondencje dziennikarskie. I w tej dziedzinie B. Pietrak wykazał duże zdolności literackie uwieńczone trzema samodzielnymi tomikami poezji i tomem gawęd pt. „Bełżycka fujara" (1983). Jego utwory poetyckie weszły też do wszystkich wydawanych od 1963 r. antologii poezji ludowej, zamieszczane były w ponad 30 czasopismach. Wypowiedzi i korespondencje B. Pietraka zamieszczały liczne gazety i czasopisma. Bogata też jest publicystyka innych o życiu, działalności społecznej i twórczości artystycznej B. Pietraka. Twórca wyznał, że zgromadził już kilka albumów z takimi artykułami. Jego dorobek został też udokumentowany w 4 filmach, w licznych audycjach radiowych i telewizyjnych. B. Pietrak był także znanym i cenionym działaczem społecznym, organizatorem wielu imprez, spotkań autorskich, propagatorem współczesnej twórczości ludowej. Był współzałożycielem powiatowego i wojewódzkiego klubu twórców ludowych, z których ukonstytuowało się Stowarzyszenie Twórców Ludowych z siedzibą w Lublinie. W latach 1968-71 był jego pierwszym prezesem, w późniejszym kadencjach służył radą i swym wieloletnim doświadczeniem. Z racji piastowanych funkcji w STL, często uczestniczył w różnych imprezach folklorystycznych, kiermaszach sztuki ludowej odwiedzając właściwie wszystkie miasta w Polsce w których lat imprezy odbywały się. Przez wiele lat współpracował z CPLiA i Desa, muzeami. Wielokrotny stypendysta Ministerstwa Kultury i Sztuki nagradzany przez Wydziały Kultury Władz Wojewódzkich, Instytucje społeczne i kulturalne. Otrzymał ogólnopolską nagrodę artystyczną im. Jana Pocka, nagrodę im. O. Kolberga, uhonorowany odznaczeniami państwowymi.

Prace plastyczne (kowalstwo i wycinanki) B. Pietraka znajdują się w zbiorach wielu muzeów: Lublin, Warszawa, Kraków, Płock, Toruń, Opole, Poznań i in. Wielokrotnie były prezentowane na wystawach polskiej sztuki ludowej za granicą: Paryż, Sofia, Nowy Jork, Debreczyn, Moskwa i in. Na 70. rocznicę urodzin i 50. pracy artystycznej zorganizowano w Lublinie w 1984 r. wystawę indywidualną prac B. Pietraka połączoną ze spotkaniem autorskim, na którym twórca mógł też zaprezentować swoją twórczość literacką.

Muzeum Sztuki Ludowej,Marian Pokropek, zabytki, Polska, sztuka, ludowa, rzeźba, płaskorzeźba, sznycerka i intarsje, rzeźba ceramiczna, malarstwo ścienne i dekoracyjne, malarstwo na szkle, malarstwo niepełnosprawnych, malarstwo sztalugowe, makaty, drzeworyt, grafika, rysunek, tkactwo, haft i koronki, wycinanki, ceramika, zabawki, lastyka Obrzędowa, palmy wielkanocne, pisanki wielkanocne, gwiazdy, kapliczki, szopki, maski, rekwizyty obrzędowe, współcześni święci błogosławieni, Judaica, Koń w sztuce ludowej, Barwy Śląska, Technika, prywatne,wyroby ze słomy
Strona Główna | O Muzeum | Zbiory | Twórcy | Kontakt Muzeum Sztuki Ludowej,Marian Pokropek, zabytki, Polska, sztuka, ludowa, rzeźba, płaskorzeźba, sznycerka i intarsje, rzeźba ceramiczna, malarstwo ścienne i dekoracyjne, malarstwo na szkle, malarstwo niepełnosprawnych, malarstwo sztalugowe, makaty, drzeworyt, grafika, rysunek, tkactwo, haft i koronki, wycinanki, ceramika, zabawki, lastyka Obrzędowa, palmy wielkanocne, pisanki wielkanocne, gwiazdy, kapliczki, szopki, maski, rekwizyty obrzędowe, współcześni święci błogosławieni, Judaica, Koń w sztuce ludowej, Barwy Śląska, Technika, prywatne,wyroby ze słomydesign & hosting Sebipol