Twoja przegl±darka nie ma zainstalowanego plugina obsługuj±cego animacje w technologii Flash. Prosimy o zainstalowanie go ze strony Adobe.com

Menu
Pryzmont, Teresa

tkaczka dywanów dwuosnowowych

1994 r. - laureatka nagrody im. Oskara Kolberga

ur. 13 IV 1940 r. we wsi Kuplisk, po zamążpójściu zamieszkała w sąsiedniej wsi Wasilówce k/Janowa (d. pow. So­kółka) woj. białostockie. Z mężem i z dziećmi prowadzi kilku hektarowe wzorowe gospodarstwo rolne wyspecjalizowane w hodowli krów mlecznych. Od 1979 do 1987 r. pięciokrotnie Pryzmontowie uczestniczyli w konkursach „Więcej mleka wysokiej jakości" zdobywając I, II i III nagrody. W 1988 r. otrzymali również dyplom w konkursie na „Wzorową zagrodę".

T. Pryzmont jest także uzdolnioną tkaczką. Umiejętności tkackie wyniosła z dzieciństwa, z domu rodzinnego. Później już sama doskonaliła techniki tkackie i indywidualnie opracowywała nowe wzornictwo. To zadecydowało, że jej tkaniny wkrótce wyróżniały się swoistą kolorystyką i ornamentyką odbiegającą od powszechnie przyjętych kompozycji tkanin dwuosnowowych ośrodka janowsko-sokólskiego inspirowanych przez Muzea i Cepelię. W 1979 r. mając 39 lat po raz pierwszy wzięła udział w Międzywojewódzkim Konkursie na tkaninę podwójną zorganizowanym przez Białostockie Towarzystwo Kultury. Otrzymała III nagrodę. Już wówczas tkaniny T. Pryzmont zwróciły na siebie uwagę doskonałością techniczną i artystyczną. Tkaczka wstępuje do STL i bierze czynny udział w pracach tego Stowarzyszenia. Jest zapraszana na Targi Sztuki Ludowej do Kazimierza Dolnego organizowane przez STL z okazji Festiwali Kapel i Śpiewaków Ludowych. W Kazimierzu Dolnym jest trzykrotnie: w 1981, 1982 i 1988 r. Wyjeżdża także na Targi Sztuki Ludowej do Krakowa (1982 r.). Uczestniczy w Węgorzewskich Jarmarkach Folklorystycznych w 1990 i 1991 r. W następnym Międzywojewódzkim Konkursie na sejpak i tkaninę dwuosnowową w Muzeum Okręgowym w Białymstoku zdobywa II nagrodę. Następne lata przynoszą dalsze sukcesy. Pierwsze nagrody T. Pryzmont zdobywa w następujących konkursach: „Ziemia bliska sercu" (Toruń 1988), „Dzieło Oskara Kolberga w sztuce ludowej" (Radom 1989), „Codzienność przędzą malowana" (Janów 1993) „Barwny świat tkaniny podwójnej" (Janów 1994). Tkaniny T. Pryzmont były także nagradzane (II, III nagrody oraz wyróżnienia) w kilku innych konkursach i przeglądach sztuki ludowej w Białymstoku w 1984, 1986 i 1989 r. w Lublinie w 1984 (Konkurs: Polska - nasz dom), 1988 r. (Konkurs „Moja mała Ojczyzna"), 1993 r. (Konkurs na współczesną sztukę ludową z okazji 25-lecia STL-u), w Warszawie: 1985 (Ogólnopolska wystawa „To było w maju") 1986 r., w Radomiu w 1984 r. (Konkurs „Życie i twórczość Jana Kochanowskiego"). T. Pryzmont posiada kilka innych odznaczeń przyznawanych za całokształt działalności twórczej i społecznej: z 1984 r. dyplom z Białegostoku za kultywowanie i rozwijanie rękodzieła, z 1986 r. srebrną odznakę „Zasłużony Białostocczyźnie", z 1989 r. odznakę „Zasłużony Działacz Kultury" i „Srebrny Krzyż Zasługi".

T. Pryzmont wyróżnia się także jako działaczka społeczna. W nowych władzach STL (od 1993 r.) pełni funkcję członka Zarządu Głównego, wcześniej brała czynny udział w pracach Oddziału Białostockiego STL, m.in. przekazując kilka własnych tkanin do wyposażenia pomieszczeń Stowarzyszenia. Jej prace posiadają Muzea w Białymstoku, Warszawie, Toruniu, Węgorzewie. Swe umiejętności tkackie przekazuje dzieciom, z których i syn Wojciech wykazuje dużo zainteresowania tkactwem dwuosnowowym.

Muzeum Sztuki Ludowej,Marian Pokropek, zabytki, Polska, sztuka, ludowa, rzeźba, płaskorzeźba, sznycerka i intarsje, rzeźba ceramiczna, malarstwo ścienne i dekoracyjne, malarstwo na szkle, malarstwo niepełnosprawnych, malarstwo sztalugowe, makaty, drzeworyt, grafika, rysunek, tkactwo, haft i koronki, wycinanki, ceramika, zabawki, lastyka Obrzędowa, palmy wielkanocne, pisanki wielkanocne, gwiazdy, kapliczki, szopki, maski, rekwizyty obrzędowe, współcześni święci błogosławieni, Judaica, Koń w sztuce ludowej, Barwy Śląska, Technika, prywatne,wyroby ze słomy
Strona Główna | O Muzeum | Zbiory | Twórcy | Kontakt Muzeum Sztuki Ludowej,Marian Pokropek, zabytki, Polska, sztuka, ludowa, rzeźba, płaskorzeźba, sznycerka i intarsje, rzeźba ceramiczna, malarstwo ścienne i dekoracyjne, malarstwo na szkle, malarstwo niepełnosprawnych, malarstwo sztalugowe, makaty, drzeworyt, grafika, rysunek, tkactwo, haft i koronki, wycinanki, ceramika, zabawki, lastyka Obrzędowa, palmy wielkanocne, pisanki wielkanocne, gwiazdy, kapliczki, szopki, maski, rekwizyty obrzędowe, współcześni święci błogosławieni, Judaica, Koń w sztuce ludowej, Barwy Śląska, Technika, prywatne,wyroby ze słomydesign & hosting Sebipol