Twoja przegl±darka nie ma zainstalowanego plugina obsługuj±cego animacje w technologii Flash. Prosimy o zainstalowanie go ze strony Adobe.com

Menu
Słomiński, Aleksander

Rzeźbiarz

ur. 2.XII. 1885 r. we wsi Mieńkowce koło Grodna. W młodości uczył się dorywczo stolarki, ciesiołki, kowalstwa. Gospodarstwo rolne jego rodziców było zbyt małe by mogło być jedynym źródłem utrzymania dla licznej rodziny. W czasie I wojny światowej był wcielony do armii rosyjskiej i wysłany na front południowy. W obozie jenieckim na Węgrzech robił „drewniane zabawki na sprzedaż, takie lalki, woziki, ptaki rozmaite". Po zakończeniu wojny wrócił do rodzinnej wsi i przebywał tam do 1947 r. Pracował we własnym gospodarstwie rolnym, a jednocześnie pozostał „wioskowym majstrem" wykonującym różnorodne prace stolarsko-ciesielskie i kowalskie. Po włączeniu jego rodzinnej wsi do Białoruskiej SRR przeniósł się na Ziemie Odzyskane i w 1948 r. osiadł w Dąbrówce Nowej w pow. węgorzewskim, gdzie mieszka do dnia dzisiejszego. Pracę podjął w miejscowym PGR, w charakterze stelmacha, cieśli i kowala. Współpracownicy mówią o nim że jest majstrem od wszystkiego. Obecnie jest już na rencie, ale w dalszym ciągu cieszy się doskonałym zdrowiem, jest pełen energii i jak dawniej zajmuje się naprawą narzędzi, sprzętu gospodarczego, a także reperacją obuwia.

W 1971 r. mając 86 lat zaczął rzeźbić i malować na szkle. Wprawdzie w młodości wyrabiał z drewna zabawki, strugał ptaki i zwierzęta, ale postaci z drewna nie wykonywał. Figury ludzkie zaczął rzeźbić dopiero od 2 lat. Od nikogo nie uczył się rzeźbiarstwa, ,,to przyszło samo z siebie". Pierwsze prace wystawił na powiatowym i wojewódzkim przeglądzie sztuki ludowej i amatorskiej w Węgorzewie i Olsztynie oraz na wystawie indywidualnej w Węgorzewie. Od razu zyskał dużą popularność. Jego twórczością zainteresowały się liczne Muzea, CPLiA, Desa, kolekcjonerzy prywatni. Dotychczas największym jego osiągnięciem jest zdobycie I miejsca w konkursie na rzeźbę ludową Polski północnej zorganizowanym przez CPLiA i Art Region w Sopocie w 1972 r.

Gdzie leży tajemnica powodzenia rzeźb Słomińskiego, rzeźb jakże znacznie odbiegających od stylu tradycyjnej sztuki ludowej? Aleksander Jackowski w katalogu z wymienionej wyżej wystawy pisze, że prace Słomińskiego reprezentują nurt prymitywny — naiwny (zresztą w najlepszym wydaniu). Patrząc na rzeźby Słomińskiego nasuwa się określenie „autentyczne", „szczere" ponieważ niczego nie udają, są na miarę możliwości ich twórcy.

Rzeźby Słomińskiego początkowo nie znalazły pozytywnej oceny wśród najbliższego mu otoczenia. Pokpiwano z jego niezdarnie wykonanych figurek a nawet i później, kiedy rzeźbiarz zdobył sławę, chwalono się nim, ale w stosunku do rzeźb odnosili się z dużą pobłażliwością. Twórczość Słomińskiego odkryta przez ludzi z zewnątrz właściwie jest akceptowana tylko przez nich. Nowy odbiorca dostrzega w nich ową autentyczność i szczerość o której pisał Jackowski. Oczywiście, także i w tym środowisku musiały dokonać się istotne przeobrażenia w ocenach estetycznych, ażeby niekształtne, klockowate figury Słomińskiego uznane zostały za interesujące i ciekawe wytwory współczesnej sztuki ludowej.

Siemiński do rzeźbienia wykorzystuje różnorodne drewno „jakie się trafi": lipa, olcha, jesion także modrzew. Używa narzędzi stolarskich i ślusarskich. Rzeźby maluje olejnymi emaliami. Prawie wszystkie figury przez niego wykonane są podobne, natomiast mają rozmaite nazwy niekiedy bardzo fantazyjne.

Słomiński na Kiermaszu sztuki ludowej w Płocku uczestniczył po raz pierwszy w 1973 r.

Muzeum Sztuki Ludowej,Marian Pokropek, zabytki, Polska, sztuka, ludowa, rzeźba, płaskorzeźba, sznycerka i intarsje, rzeźba ceramiczna, malarstwo ścienne i dekoracyjne, malarstwo na szkle, malarstwo niepełnosprawnych, malarstwo sztalugowe, makaty, drzeworyt, grafika, rysunek, tkactwo, haft i koronki, wycinanki, ceramika, zabawki, lastyka Obrzędowa, palmy wielkanocne, pisanki wielkanocne, gwiazdy, kapliczki, szopki, maski, rekwizyty obrzędowe, współcześni święci błogosławieni, Judaica, Koń w sztuce ludowej, Barwy Śląska, Technika, prywatne,wyroby ze słomy
Strona Główna | O Muzeum | Zbiory | Twórcy | Kontakt Muzeum Sztuki Ludowej,Marian Pokropek, zabytki, Polska, sztuka, ludowa, rzeźba, płaskorzeźba, sznycerka i intarsje, rzeźba ceramiczna, malarstwo ścienne i dekoracyjne, malarstwo na szkle, malarstwo niepełnosprawnych, malarstwo sztalugowe, makaty, drzeworyt, grafika, rysunek, tkactwo, haft i koronki, wycinanki, ceramika, zabawki, lastyka Obrzędowa, palmy wielkanocne, pisanki wielkanocne, gwiazdy, kapliczki, szopki, maski, rekwizyty obrzędowe, współcześni święci błogosławieni, Judaica, Koń w sztuce ludowej, Barwy Śląska, Technika, prywatne,wyroby ze słomydesign & hosting Sebipol