Twoja przegl±darka nie ma zainstalowanego plugina obsługuj±cego animacje w technologii Flash. Prosimy o zainstalowanie go ze strony Adobe.com

Menu
Szymczyk, Stanisław

Rzeźbiarz

urodzony 10.V.1947 r. w Łęczycy, zamieszkały we wsi Karkosy nr 22 koło Łęczycy, woj. płockie. ukończył Zasadniczą Szkołę Zawodową i pracuje jako elektryk-konserwator w POM w Łęczycy.

Mieszka w pobliskiej wsi u rodziców, pomagając im w prowadzeniu niewielkiego gospodarstwa rolnego. Należy do młodego pokolenia rzeźbiarzy, których uaktywniły liczne konkursy na sztukę ludową. Rozpoczęło się to od nawiązania kontaktu z Muzeum w Łęczycy. Rzeźbiarz wspomina, że będąc jeszcze w szkole zawodowej pewnego razu spróbował rzeźbić w płycie z iłołupku, jaką znalazł na zajęciach praktycznych w kopalni. Wykonał płaskorzeźbę przedstawiającą Stanisława Staszica. Kiedyś jego koledzy, zwiedzając Muzeum na Zamku Łęczyckim opowiedzieli mgr Jadwidze Grodzkiej o płaskorzeźbie przez niego wykonanej. „Tak zostałem zaproszony do Muzeum i zachęcony do rzeźby i do rysunku. Zacząłem przynosić rzeźby, które pani Grodzka kupowała, a także tłumaczyła mi na czym polega rzeźba ludowa". Z tych pierwszych przyniesionych do Muzeum trzy zostały zakwalifikowane na konkurs, a potem na wystawę pokonkursową „Współczesna łęczycka sztuka ludowa" (1964). Od tego momentu Stanisław Szymczyk „włączony" do grona twórców ludowych, utrzymuje w dalszym ciągu kontakty z Muzeum, zapraszany jest na następne konkursy i imprezy folklorystyczne. Jego prace zostały pokazane na wystawie rzeźby ludowej w Muzeum w Łęczycy w 1972 r. oraz na wystawie wojewódzkiej „Współczesna sztuka ludowa Ziemi Łódzkiej" (Łódź 1974). Pierwsze konkursy ogólnopolskie nie przyniosły mu nagród. Często przez sądy konkursowe jego prace były wykluczane jako plastycznie niewłaściwe rzeźbie ludowej i zaliczane do rzeźby amatorskiej. Dopiero I nagrodę otrzymał za rzeźbę „Praca na chodniku" w konkursie „Górnik w rzeźbie ludowej" (Łęczyca 1972). Rzeźba wykonana była z jednego kawałka drewna, a przedstawiała fragment chodnika, w który wkomponowany został górnik popychający z wysiłkiem pełny wózek węgla. Od tego momentu jego rzeźby często przybierają formy wielopostaciowe w odróżnieniu od prac wcześniejszych, wykonywanych w formie pojedynczych, statycznie modelowanych figurek. Z innych konkursów, w jakich rzeźbiarz brał udział, wymienić należy ubiegłoroczny konkurs organizowany w Płocku na temat: „Obrzędy, zwyczaje i folklor regionu w malarstwie i rzeźbie". Szymczyk wykonuje przeważnie rzeźby o motywach świeckich, często tematycznie podporządkowane konkursom. Rzeźbi w drewnie miękkim. Rzeźb nie maluje, natomiast powierzchnię ich żłobi niekiedy charakterystycznymi wzdłużnymi rowkami. Proporcje rzeźbionych postaci są dość poprawne, z wyjątkiem może głów, które bywają nieco większe i wyróżniające się poprzez staranniejsze opracowanie szczegółów. Rzeźbiarz próbuje oddać stany emocjonalne rzeźbionych postaci, niekiedy świadomie deformując twarze, ręce, całą postać. W jego pokoju są również niewielkie obrazki — próby malarskie, których jednak nie pokazuje na zewnątrz, stąd znany jest tylko jako rzeźbiarz.

Muzeum Sztuki Ludowej,Marian Pokropek, zabytki, Polska, sztuka, ludowa, rzeźba, płaskorzeźba, sznycerka i intarsje, rzeźba ceramiczna, malarstwo ścienne i dekoracyjne, malarstwo na szkle, malarstwo niepełnosprawnych, malarstwo sztalugowe, makaty, drzeworyt, grafika, rysunek, tkactwo, haft i koronki, wycinanki, ceramika, zabawki, lastyka Obrzędowa, palmy wielkanocne, pisanki wielkanocne, gwiazdy, kapliczki, szopki, maski, rekwizyty obrzędowe, współcześni święci błogosławieni, Judaica, Koń w sztuce ludowej, Barwy Śląska, Technika, prywatne,wyroby ze słomy
Strona Główna | O Muzeum | Zbiory | Twórcy | Kontakt Muzeum Sztuki Ludowej,Marian Pokropek, zabytki, Polska, sztuka, ludowa, rzeźba, płaskorzeźba, sznycerka i intarsje, rzeźba ceramiczna, malarstwo ścienne i dekoracyjne, malarstwo na szkle, malarstwo niepełnosprawnych, malarstwo sztalugowe, makaty, drzeworyt, grafika, rysunek, tkactwo, haft i koronki, wycinanki, ceramika, zabawki, lastyka Obrzędowa, palmy wielkanocne, pisanki wielkanocne, gwiazdy, kapliczki, szopki, maski, rekwizyty obrzędowe, współcześni święci błogosławieni, Judaica, Koń w sztuce ludowej, Barwy Śląska, Technika, prywatne,wyroby ze słomydesign & hosting Sebipol