Twoja przegl±darka nie ma zainstalowanego plugina obsługuj±cego animacje w technologii Flash. Prosimy o zainstalowanie go ze strony Adobe.com

Menu
Żegliński, Mieczysław

Rzeźbiarz

ur. 9.II.1922 r. we wsi Annosław, pow. Rawa Mazowiecka. Od 1960 roku zamieszkuje w sąsiedniej wsi Rylsk Duży w tym .samym powiecie. Ukończył szkołę podstawową. Jest rolnikiem; ma niewielkie gospodarstwo rolne. Jego ojciec, także rolnik zajmował się na własny użytek stolarstwem i w tych zajęciach pomagał mu syn Mieczysław.

W poszukiwaniu dodatkowych źródeł dochodu nawiązał kontakt z CPLiA, dla której zaczął wykonywać metalową biżuterię. W CPLiA zetknął się z ludową rzeźbą. Posiadając dawniej nabyte umiejętności w obróbce drewna spróbował z powodzeniem wyrzeźbić kilka figurek. Ta praca bardziej niż metaloplastyka zainteresowała Żeglińskiego. W 1964 r. po raz pierwszy wystąpił ze swoimi rzeźbami na konkursie sztuki ludowej otrzymując nagrodę w eliminacji powiatowej, a wyróżnienie w wojewódzkiej. Od tego czasu Żegliński uczestniczy we wszystkich wystawach i konkursach sztuki ludowej organizowanych dla woj. łódzkiego, a także w przeglądach ogólnopolskich. Wielokrotnie uczestniczył w różnych imprezach kulturalnych w charakterze prezentera demonstrując publiczności w jaki sposób powstają jego rzeźby. W 1967 r. bierze udział w podobnej imprezie w Wiedniu zorganizowanej w ramach „Dni Kultury Polskiej".

Prace Żeglińskiego znajdują się w wielu Muzeach: w Rawie Maz., Łodzi, Tomaszowie Maz., Warszawie, w Krakowie i in. Jego rzeźby reprezentowały polską sztukę ludową na kilku wystawach zagranicznych: w Brukseli, Lipsku, Paryżu, Nowym Jorku, Kijowie oraz w Buenos Aires. Otrzymał odznakę Min. Kultury i Sztuki „Zasłużony Działacz Kultury". Członek STL. Stały współpracownik CPLiA.

O twórczości rzeźbiarskiej Żeglińskiego ukazało się kilka wzmianek prasowych i dwa artykuły Bożeny Magdaleny Liberskiej: „Mieczysław Żegliński, rzeźbiarz ludowy z Rylska Dużego, powiat Rawa Maz.". Łódzkie Studia Etnograf. T. XII; 1970 s. 133—140, oraz „Rzeźby Mieczysława Żeglińskiego o tematyce folklorystycznej"; Prace i Mat. Muz. Archeolog, i Etnograficznego w Łodzi, Seria Etnograf, nr 14: 1970 s. 193—194.

W jednym z tych artykułów autorka pisze: „Najchętniej twórca rzeźbi w drzewie topolowym — łatwym w obróbce, rzadziej natomiast używa wierzby, lipy czy olchy, gatunków trudno dostępnych. Żegliński rzeźbiąc najpierw nadaje klockowi ogólny kształt siekierą, następnie scyzorykiem sygnalizuje zarys podstawowych elementów składowych ogólnej bryły i przystępuje do drobiazgowej obróbki detali przy pomocy wąskiego nożyka, rzadziej dłutka. Powierzchnia rzeźby bywa dość często pokryta plakatówką... Tematyka rzeźb jest różnorodna i obejmuje następujące grupy: a) rzeźby o tematyce sakralnej, b) związane z życiem codziennym na wsi, c) inspirowane folklorem i d) rzeźby-zabawki. Najliczniej reprezentowane są rzeźby związane z codziennością wiejską. W tej grupie należy wymienić figurki przedstawiające mieszkańców wsi w strojach ludowych przy pracy, zwykle z odpowiednimi narzędziami w dłoniach, a także postacie odpoczywających dziadków i dziadów z torbami... Tematykę sakralną uprawia Żegliński wykonując figurki: Chrystusa frasobliwego i w pozycji klęczącej, Matkę Boską z Dzieciątkiem, Św. Rodzinę, i Św. Józefa. Postacie świętych, poza smukłą sylwetką, niewiele różnią się od innych figurek. Rzeźbiarz nadał im cechy zwykłych mieszkańców wsi, dzięki oryginalności ujęcia, nie przypominają one szablonowych świątków z wiejskich kapliczek.

Bardzo dużo miejsca w swojej twórczości poświęca rzeźbiarz tematyce folklorystycznej, wykonując figurki muzykantów, postacie demonologiczne i związane z obrzędowością doroczną.

...Obok figurek statycznych, zwartych i masywnych wykonuje twórca także figurki - zabawki wprawiane w ruch przy pomocy lekkich konstrukcji ruchomych.

...Produkcja rzeźbiarska Żeglińskiego jest bardzo duża i ciągle wzrastająca, jakość pozostaje ta sama". Mają one duże walory artystyczne i etnograficzne.

Muzeum Sztuki Ludowej,Marian Pokropek, zabytki, Polska, sztuka, ludowa, rzeźba, płaskorzeźba, sznycerka i intarsje, rzeźba ceramiczna, malarstwo ścienne i dekoracyjne, malarstwo na szkle, malarstwo niepełnosprawnych, malarstwo sztalugowe, makaty, drzeworyt, grafika, rysunek, tkactwo, haft i koronki, wycinanki, ceramika, zabawki, lastyka Obrzędowa, palmy wielkanocne, pisanki wielkanocne, gwiazdy, kapliczki, szopki, maski, rekwizyty obrzędowe, współcześni święci błogosławieni, Judaica, Koń w sztuce ludowej, Barwy Śląska, Technika, prywatne,wyroby ze słomy
Strona Główna | O Muzeum | Zbiory | Twórcy | Kontakt Muzeum Sztuki Ludowej,Marian Pokropek, zabytki, Polska, sztuka, ludowa, rzeźba, płaskorzeźba, sznycerka i intarsje, rzeźba ceramiczna, malarstwo ścienne i dekoracyjne, malarstwo na szkle, malarstwo niepełnosprawnych, malarstwo sztalugowe, makaty, drzeworyt, grafika, rysunek, tkactwo, haft i koronki, wycinanki, ceramika, zabawki, lastyka Obrzędowa, palmy wielkanocne, pisanki wielkanocne, gwiazdy, kapliczki, szopki, maski, rekwizyty obrzędowe, współcześni święci błogosławieni, Judaica, Koń w sztuce ludowej, Barwy Śląska, Technika, prywatne,wyroby ze słomydesign & hosting Sebipol