Twoja przegl±darka nie ma zainstalowanego plugina obsługuj±cego animacje w technologii Flash. Prosimy o zainstalowanie go ze strony Adobe.com

Menu
Zwolakiewicz, Adam

rzeźbiarz

urodził się 11.IX.1932 r. we wsi Skrzydłówka pow. Kościerzyna i tam mieszkał do 1972 r. Obecnie mieszka w Kościerzynie, pracuje w miejscowym Powiatowym Domu Kultury jako instruktor rzeźbiarstwa. Zwolakiewicz ukończył 7 klas szkoły podstawowej i Uniwersytet Ludowy w Będominie. W latach 1950/51 przebywał na kursie instruktorskim w Ośrodku Szkolenia Kadr Powszechnej Organizacji „Służba Polsce". Przez następne dwa lata prowadził świetlicę w Mierzeszynie koło Gdańska. Od 1956 r. pracował w Milicji Obywatelskiej, ale ze względu na stan zdrowia już w 1969 r. przeszedł na rentę. Mając wówczas więcej wolnego czasu zajął się rzeźbiarstwem. Miał ku temu wrodzone zdolności j pewne przygotowanie. Od młodych lat bowiem malował różne obrazki — portrety, pejzaże, sceny historyczne itp. Pierwszą nagrodę jaką otrzymał za swą twórczość artystyczną była właśnie nagroda za obrazy namalowane z okazji 26 rocznicy Ludowego Wojska Polskiego w jednostce wojskowej w Katowicach, w której czasowo przebywał. W 1969 r. wykonał na płótnie duży portret pułkownika Franciszka Hynka dla szkoły podstawowej w Szatarpach, pow. Kościerzyna, gdzie Hynek zginął podczas przelotu na balonie „Poznań". Zwolakiewicz malował także na szkle, przeważnie sceny obrzędowe i legendarne. Zwolakiewicz po raz pierwszy zaprezentował swoje rzeźby w 1970 r. na wystawie zorganizowanej przez PDK z okazji 25-lecia wyzwolenia Kościerzyny. Otrzymał wówczas I nagrodę. Jego twórczością zainteresował się Wojewódzki Dom Kultury w Gdańsku oraz „Art-Region" w Sopocie ułatwiając mu udział w konkursach, kiermaszach i na wystawach sztuki ludowej oraz zakupując prace tak na rynek krajowy jak i zagraniczny.

Wkrótce Zwolakiewicz stał się stałym członkiem Zrzeszenia "Art-Region", dla którego wyrabiał dziesiątki różnych figurek. Rzeźbiarz stwierdził, że w ciągu ostatnich 5 lat wykonał około 2 tys. rzeźb. O rzeźbach Zwolakiewicza piszą Róża Ostrowska i Izabela Trojanowska w Bedekerze Kaszubskim: „Rzeźby Zwolakiewicza są jak on sam: duże i masywne. A najciekawsze wśród nich — bardzo kolorowe. Wszystkie są wiejskie. Kobieta ze snopem zboża, inna przy praniu, chłop wędrujący z kijaszkiem i węzełkiem... I wszystkie spoglądają z powagą ciemnymi itarsowanymi oczami, zupełnie innymi niż oczy twórcy — przejrzyście jasnymi trochę, takie jak dziecka". Oczywiście, tematyka rzeźb Zwolakiewicza nie ogranicza się tylko do postaci z życia wsi. Pokaźną część zajmują postacie historyczne, a także „świątki". Rzeźbiarz wykonał bardzo interesujący cykl płaskorzeźb z portretami wybitnych ludzi pochodzących z Kaszub lub zasłużonych dla tego regionu. Znalazły się m. in. portrety Józefa Wybickiego, twórcy Hymnu polskiego, urodzonego w Będominie, pow. Kościerzyna, Lubomira Szopińskiego — muzyka i kompozytora z Kościerzyny (1913—1961), Teodory i Izydora Gulgowskich — twórców pierwszego Muzeum Kaszubskiego we Wrzydzach i propagatorów kaszubskiej sztuki ludowej, Alojzego Grulkowskiego-Hindenburga z Wdzydz, działacza politycznego i patriotycznego z I i II wojny światowej, Tomasza Rogali z Kościerzyny, organizatora Towarzystwa Odrodzenia Polski i delegata Kaszub na Konferencję pokojową w Wersalu w 1919 r. Zwolakiewicz uczestniczył w ponad 15 konkursach i wystawach sztuki ludowej otrzymując 6 nagród oraz kilka wyróżnień i dyplomów. Były to konkursy lokalne, wojewódzkie i ogólnopolskie, jak np. konkurs: „Rzeźba Ludowa Polski północnej" (Sopot 1972), „Mikołaj Kopernik w rzeźbie ludowej" (Toruń 1973), „Wielcy Polacy, ich życie i dzieło" (Toruń 1975), „Wojsko Polskie w sztuce" (Warszawa 1975). Rzeźby Zwolakiewicza reprezentowały polską sztukę ludową na wystawie w NRD (Rostock 1971 r.). Kilkanaście prac zakupiły do swoich zbiorów muzea w Kartuzach, Bytowie, Gdańsku-Oliwie, we Wdzydzach, Toruniu, Krakowie, Poznaniu, Płocku. Rzeźby Zwolakiewicza znajdują się ponadto w kilku szkołach i świetlicach, w Powiatowym i Wojewódzkim Bomu Kultury. Pokaźna ilość rzeźb Zwolakiewicza znalazła się za granicą m. in. w NRD, RFN, Szwecji, Francji, Anglii, w USA, Kanadzie, w Bułgarii, Jugosławii i ZSRR.

Rzeźbiarz jest członkiem Zrzeszenia Kaszubskiego w Kościerzynie oraz Stowarzyszenia Twórców Ludowych w Lublinie. O życiu i działalności rzeźbiarskiej Zwolakiewicza ukazały się liczne wzmianki w prasie, były także audycje radiowe i telewizyjne. Za całokształt pracy twórca otrzymał nagrodę wojewódzką.

Od stycznia 1973 r. Zwolakiewicz jako instruktor Powiatowego Domu Kultury prowadzi szkółkę rzeźbiarską dla młodzieży szkól zawodowych i średnich. W następnym roku rozszerzył swą działalność instruktorską organizując w PGR Lubań, pow. Kościerzyna drugą szkółkę rzeźbiarską dla miejscowej młodzieży. Do obu szkółek rzeźbiarskich uczęszcza ponad 20-tu chłopców. Przekazuje im swoją wiedzę rzeźbiarską, uczy nie tylko techniki rzeźbienia ale indywidualnego spojrzenia pomagającego wypracować w przyszłości własny styl. Na początku 1975 r. w PDK w Kościerzynie zorganizowano wystawę, na której zaprezentowano najciekawsze prace młodzieży. Zwolakiewicz wyjątkowo ceni tę działalność instruktorską, uważając że przyczynia się ona do podtrzymywania tradycyjnej sztuki ludowej na Kaszubach.

Muzeum Sztuki Ludowej,Marian Pokropek, zabytki, Polska, sztuka, ludowa, rzeźba, płaskorzeźba, sznycerka i intarsje, rzeźba ceramiczna, malarstwo ścienne i dekoracyjne, malarstwo na szkle, malarstwo niepełnosprawnych, malarstwo sztalugowe, makaty, drzeworyt, grafika, rysunek, tkactwo, haft i koronki, wycinanki, ceramika, zabawki, lastyka Obrzędowa, palmy wielkanocne, pisanki wielkanocne, gwiazdy, kapliczki, szopki, maski, rekwizyty obrzędowe, współcześni święci błogosławieni, Judaica, Koń w sztuce ludowej, Barwy Śląska, Technika, prywatne,wyroby ze słomy
Strona Główna | O Muzeum | Zbiory | Twórcy | Kontakt Muzeum Sztuki Ludowej,Marian Pokropek, zabytki, Polska, sztuka, ludowa, rzeźba, płaskorzeźba, sznycerka i intarsje, rzeźba ceramiczna, malarstwo ścienne i dekoracyjne, malarstwo na szkle, malarstwo niepełnosprawnych, malarstwo sztalugowe, makaty, drzeworyt, grafika, rysunek, tkactwo, haft i koronki, wycinanki, ceramika, zabawki, lastyka Obrzędowa, palmy wielkanocne, pisanki wielkanocne, gwiazdy, kapliczki, szopki, maski, rekwizyty obrzędowe, współcześni święci błogosławieni, Judaica, Koń w sztuce ludowej, Barwy Śląska, Technika, prywatne,wyroby ze słomydesign & hosting Sebipol